Greenity nr 2

T E C H &M E C H

Inde rubriek Tech&Mech is er aandacht voor zowel nieuwe als vernieuwende producten uit de sector. Een plek waar techniek en mechanisatie structureel aandacht krijgen.

‘Verse grond mooi bovenop’

tisch aan en blijft hij in een rechte lijn werken. Dat is voor de trekker lastiger omdat die in een geul rijdt. “Nu wordt er geen stukje grond overgeslagen. Daarnaast is de grond- scheiding belangrijk. Met deze ploeg komt de gebruikte grond onder en komt de verse grond er mooi boven- op.” De werkbreedte van de ploeg is twee keer 45 cm. “Dat betekent 90 cm per werkgang. Maar hij kan afhan- kelijk van de grond, ook 60 of 120 cm worden. Deze specifieke ploeg kan 30 tot 45 cm diep, maar wie andere dieptes wil, kan dat krijgen”, geeft Mak aan. ZANDGROND Twee jaar terug was Mak al in ge- sprek met ER.MO over deze ploeg voor speciale bewerking op zand- grond. In 2017 stonden ze met een prototype op de Mechanisatieten- toonstelling in Vijfhuizen. Toen raakten Mak en Van Regenmortel met elkaar in gesprek. De ploeg is in Italië gemaakt aan de hand van de wensen van Boltha. Van Regenmor- tel is tevreden met de machine. “Je hebt altijd opstartproblemen. maar dat hebben we samen opgelost. Nu werkt hij perfect.”

genmortel. “Losse onderdelen zoals de schaar slijten altijd, of je die nu van fabrikant a of b hebt. Maar het frame is heel sterk.” Jeffrey Mak van W.N. Kramer bv vult aan: “De ploegscharen zijn direct op de balk gemonteerd in plaats van ernaast. Hierdoor is er veel minder torsie en kan de ploeg zijn krachten beter kwijt. Daarnaast zijn er geen gaten in de hoofdbalk. De ploeg is zo sterk mogelijk gemaakt, dit komt de le- vensduur ten goede. ER.MO komt uit Italië en zit in het povlakte- gebied. Dat gebied staat bekend om zijn zware en robuuste grond. En in die grond is de ploeg getest.” GPS OP PLOEG Het sterke frame is niet het enige pluspunt van de ploeg. Zo is de ploeg zelf voorzien van GPS van Agrometius en hij is vario. Het GPS-systeem op de ploeg en trekker staan met elkaar in verbinding. Wanneer de grond lichter of zwaar- der is, past de ploeg zich automa-

Kramer ER.MO-ploeg W.N. Kramer www.kramer-ermo.nl

Tekst en fotografie: Lilian Braakman

Er is slechts één exemplaar van de Kramer ER.MO-ploeg en die rijdt in het Noordelijk Zandgebied. Bloem- bollenbedrijf Boltha uit Breezand is de eerste die sinds twee maanden de ploeg gebruikt die door mecha- nisatiebedrijf W.N. Kramer bv uit Burgerbrug in samenwerking met ER.MO uit Italië is ontwikkeld. En dat bevalt goed volgens Michel van Regenmortel van Boltha die de ploeg bestuurt. Wat maakt deze ploeg anders dan andere? “Hij is gemaakt van hoog- waardig metaal”, vertelt Van Re-

Aan het werk Tijdens het ploegen was Greenity aanwezig om dit te filmen. Hoe de ploeg werkt, is te zien in een film die staat op de website van Greenity: www.greenity.nl.

23 november 2017

19

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report