Greenity nr 2

‘Waterschap wil dicht bij ondernemer staan’

De Bloembollenstreek is prachtig en wil dat ook blijven. Zonder voldoende water gaat dat niet. Datzelfde water moet echter wel aan Europese eisen voldoen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is voor beide aspecten verantwoordelijk. Steeds meer zoekt het schap het gesprek met de ondernemer, zo leggen Hesper Schutte en Piet van der Poel uit. V oorafgaand aan het gesprek zetten we even een stap terug in de tijd. We mogen in de kluis van het Hoogheemraadschap van Rijnland het charter bekijken uit 1255, waar in feite de geschiedenis van dit waterschap begint. De toenmalige graaf Willem II erkende het bestaan van het waterschap Spaarndam en een nieuwe bestuursvorm, ouder dan onze politieke democratie, was geboren. Het belang om elkaar droge voeten te gunnen oversteeg het persoonlijke belang. Polderen is niet voor niets een Nederlandse vinding. Ruim 750 jaar later is het Hoogheemraadschap Rijnland gelegen in een van de meest gevarieerde gebieden van Ne- derland. Steden, dorpen, een internationale luchthaven en land- en tuinbouw in al zijn variatie: veehouderij, akker- bouw, glastuinbouw, boomteelt en bloembollenteelt. Voor al die gebruikers van grond heeft het schap de taak om voor voldoende en schoon water te zorgen. MOOI HOUDEN De zorg voor voldoende en schoon water neemt het schap serieus, ook richting de land- en tuinbouw. Zodanig dat medewerkers aan een agrarische sector toegewezen zijn. Zo is Hesper Schutte accounthouder bollenteelt. Met haar en Piet van der Poel, voorzitter van de KAVB-kring Bloembol- lenstreek, gaan we na waar schap en sector elkaar raken en waar de sector nog een stap extra mag of moet zetten. Schutte houdt onder meer met de sector contact via het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen. “Daar zit ik namens Rijnland in samen met nog meer overheden, maar ook de KAVB. Daar bespreken we met elkaar oplossingen om de wereld mooi te houden.” Vanuit de kring Bloembollenstreek houdt Van der Poel con- Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

Hesper Schutte en Piet van der Poel: ‘We willen de wereld mooi houden, ook in de Bloembollenstreek’

22

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report