Greenity nr 2

5 MI NUT EN

Annemieke van der Wal (38) is sinds 2017 onderzoeker bodemecologie bij Wageningen University & Research Glastuinbouw (WUR). Zij houdt zich bezig met het duurzaam en weerbaar telen van bollen en glastuinbouwgewassen. bodemorganismen en dergelijke) en het dode (nutriënten, klimaat, water). Het is nodig om al deze aspecten en interacties mee te wegen om te begrijpen waarom planten soms ziek worden, en soms juist niet.” Duurzaamheid is voor mij... “Een heel belangrijk onderwerp. Het is nodig om goed en efficiënt met onze bronnen om te gaan, om het leven in de toekomst mogelijk te blijven maken. Ik maak mij soms zorgen om de klimaatverande- ringen. Hoe zal ons klimaat in de toekomst zijn, wordt onze bodem niet te zout, is er wel genoeg drinkwater in de toekomst? Nu al zie je zoveel ver- anderingen in het klimaat en droogte ontstaan op plekken die er eerst niet waren. Ik denk dat we met zijn allen zoveel mogelijk ons best moeten doen om goed en bewust met het milieu om te gaan.” Ik werk in deze sector omdat... “Het een directe link heeft met het milieu. Maar ik werk ook aan glastuinbouwgewassen en voedsel- productie. Die link tussen voeding en milieu vind ik heel interessant. Hoe kunnen we genoeg en hoogwaardig voedsel produceren, maar ook zoveel mogelijk het milieu sparen of zelfs verbeteren?” Gewasbeschermingsmiddelen zijn... “Helaas soms toch nodig om ziekten of plagen tij- dig te onderdrukken. Mijn ambitie is om te streven naar een teeltsysteem dat van nature weerbaar is, en waar ziekten en plagen geen voet aan de grond krijgen omdat het systeem ecologisch in balans is. Het onderzoek dat we bij WUR doen, richt zich hierop.” Bloembollen zijn... “Onderdeel van mijn jeugdherinneringen. Ik ben opgegroeid in Heiloo en heb als tiener bollen ge- peld. Ik herinner mij nog goed de geur van bollen, de ‘snotbollen’ zoals wij ze noemden, als je met je vingers dwars door een rotte bol heen stak, en de gezelligheid en grapjes die we als pellers met elkaar maakten. Ik had niet verwacht dat ik later weer met bollen te maken zou krijgen en me onder andere zou bezighouden met het voorkomen van diezelfde ‘snotbollen’.”

Annemieke van der Wal 38 jaar Bedrijf: Wageningen University & Research Glastuinbouw Functie: Onderzoeker bodemecologie

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Het regeerakkoord betekent... “Voor mijn organisatie nieuwe kansen voor on- derzoek. Het nieuwe kabinet wil de CO 2 -uitstoot verder gaan terugdringen. Dit kan in de bloembol- lenteelt via koolstofopslag in de bodem door het juist aanwenden van organische substraten aan de bodem. Hoe dit het beste en zo efficiënt mogelijk kan gebeuren, en hoeveel koolstof er precies wordt opgeslagen bij welk soort bodembeheer, vereist verder onderzoek.” Werken in deze sector is voor mij... “Als bodemecoloog zeer interessant. Bij WUR Glastuinbouw vindt veel teelt op steenwol plaats. In de bollensector kan ik mijn hart ophalen om weer echt met de bodem bezig te zijn.” Ik word gelukkig als... “Ik merk dat telers en bedrijven openstaan voor nieuwe ideeën en met een ecologische kijk hun producten of teelt proberen te optimaliseren en te verduurzamen. Ecologie houdt zich bezig met de interactie tussen het levende (de planten, de

Volgende keer WIM BALDER kweker firma J. Balder, Sint Pancras

23 november 2017

25

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report