Greenity nr 2

Door verkeerde naamgeving dreigde Pennisetum setaceum ‘Rubrum’, Pennisetum setaceum ‘Fireworks’ en andere soorten, verboden te worden. Met behulp van DNA-onderzoek is duidelijk geworden dat ‘Rubrum’, ‘Fireworks’ een aantal andere soorten geen verwantschap hebben met het verboden Pennisetum setaceum. Dat betekent dat ze gewoon verkocht mogen worden. Toch geen invasieve soort Pennisetum-cultivars weer toegestaan

Tekst: René Bouwmeester | Foto: CNB New Plants

D e blijdschap is groot in de vast- plantensector. De Pennisetums ‘Summer Samba’, ‘Sky Rocket’, ‘Fireworks’, ‘Cherry Sparkler’ en ‘Rubrum’ blijven op de markt. Een mo- gelijk verbod is van tafel. Henk de Jong, vertegenwoordiger bij CNB New Plants is vooral opgelucht. “Dit is goed voor het hele vak, want er worden in totaal miljoenen van deze planten verkocht door heel Europa. Als het tot een verbod was gekomen dan hadden we deze soorten nooit meer kunnen hebben. Een verbod had alle schakels in de keten geraakt. Van de vermeerderaars tot de tuincentra.” Ook Aad Vollebregt, voorzitter van de Cul- tuurgroep Vaste Planten van LTO denkt dat het vak enorm gebaat is bij de handel in deze soorten. “Er zou waarschijnlijk geen bedrijf zijn omgevallen bij een ver- bod, maar een aantal ondernemers zou er wel flink pijn van hebben.” Het verbod dat boven de markt hing, had een oorsprong in de Europese regelgeving. De Europese Unie heeft een lijst opgesteld van planten en dieren die zij als schadelijk voor de biodiversiteit of het ecosysteem beschouwen en waarvan zij vindt dat ze niet in Europa horen. Voor producten op deze Unielijst geldt een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import. De lijst wordt geregeld aangepast en sinds 2 augustus staat Pennisetum setaceum erop. Dit is een siergras dat ook wordt verkocht onder de naam ‘fraai lampenpoetsergras’. Op de Azoren kan dit gewas zich vrij ontwikkelen en dat zorgt in droge perioden voor brandgevaar.

In het kielzog van het verbod op Pen- nisetum setaceum zou ook de teelt en handel in de cultivars ‘Rubrum’, ‘Fire- works’, ‘Sky Rocket’, ‘Summer Samba’ en ‘Cherry Sparkler’ worden verboden. Binnen de vasteplantensector bestond echter twijfel over de naamgeving van de genoemde cultivars. Diverse onderzoeken gaven aan dat de naamgeving incorrect was en dat de cultivars eigenlijk behoren tot Pennisetum advena. WETENSCHAPPELIJK AANGETOOND De Cultuurgroep Vaste Planten van LTO besloot de kwestie uit te zoeken in nauwe samenwerking met de andere belangheb- bende partijen CNB, Vitroflora en Pierre den Ouden Plants. Ook Naktuinbouw, Anthos en Royal FloraHolland waren hierbij betrokken. Gezamenlijk gingen zij in overleg met het Ministerie van Eco- nomische Zaken en de NVWA. Daarop is besloten, met spoed, het DNA-onderzoek te laten doen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de bovengenoemde soorten geen ver- wantschap hebben met het verboden Pennisetum setaceum. ‘Op moleculaire gronden is het goed mogelijk onderscheid te maken tussen Pennisetum setaceum zoals opgenomen op de Europese Unielijst van invasieve exoten en de vijf cultivars die door LTO Nederland en CNB zijn aangeleverd onder de namen : ‘Summer Samba’, ‘Sky Rocket’, ‘Fireworks’, ‘Cherry Sparkler’ en ‘Rubrum’. De vijf aangelever- de en onderzochte cultivars behoren tot P. advena, niet tot P. setaceum. Daarmee

26

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report