Greenity nr 2

23 november 2017 Het is overigens niet onmogelijk om soorten van de Unielijst te halen. Lupine, in de land- bouw toegepast als groenbemester, stond in eerste instantie ook op de lijst. “Het ministe- rie heeft destijds zelf aangegeven dat we dit gewas niet kunnen missen en het is daarom van de Europese lijst gehaald.”   vallen deze onderzochte cultivars niet onder de Unielijst’, zo luidde het oordeel van de onderzoekers. De namen van de betreffende soorten zijn daarom veranderd. Pennisetum setaceum ‘Rubrum’ en Pennisetum setaceum ‘Fire- works’ heten bijvoorbeeld voortaan Pen- nisetum x advena ‘Rubrum’, Pennisetum x advena ‘Fireworks’. Een medewerker van het ministerie van Economische Zaken heeft de Cultuurgroep Vaste Planten schriftelijk gemeld dat de Europese Commissie op de hoogte wordt gesteld van de resultaten van het onder- zoek en de nieuwe namen. Daarmee vallen de genoemde soorten officieel niet onder het teelt- en handelsverbod dat de Europe- se Unie heeft afgekondigd. “Ik verwacht dat het bericht van het ministerie door de Europese Unie wordt geaccepteerd”, zegt Vollebregt. “We hebben het zwart op wit. Meer zekerheid dan dit kunnen we niet krijgen.” Vollebregt adviseert telers om met on- middellijke ingang de naam Pennisetum setaceum niet meer te gebruiken voor de betreffende soorten, maar deze soorten alleen te verkopen onder de naam Pen- nisetum x advena. “De naam ‘setaceum’ kan binnen Europa voor problemen zorgen. De namenlijst voor vaste planten wordt ook meteen aangepast.” ONDERBOUWING Dat de soorten op de Unielijst stonden was al opmerkelijk, vindt De Jong. De genoemde cultivars zijn namelijk allesbehalve invasief. “Het gewas zaait niet. Vermeerdering is alleen vegetatief mogelijk en als de tempe- ratuur onder de acht graden komt, overleeft deze plant niet.” Vollebregt deelt die visie. “Als er een probleem wordt veroorzaakt door zo’n plant of dier, dan kan ik een verbod begrijpen. Maar daar was in dit geval geen sprake van.” De samenstelling van de lijst is volgens Vol- lebregt niet transparant. “Een kleine club in de Europese Unie stelt die lijst samen zonder dat daar een wetenschappelijke onderbouwing bij wordt gegeven. Als je tegengas wilt geven, dan kost dat vreselijk veel energie.” De Unielijst zorgt vaker voor onbegrip. Gunnera tinctoria en Asclepias syriaca staan ook op de Unielijst. Vollebregt denkt dat de sector niet bij machte is om ze daarvan af te halen, simpelweg omdat de belangen te klein zijn om alle partijen te mobiliseren. “Ook al is het in onze ogen flauwekul en zijn de planten in onze regio niet invasief, het is te kostbaar om ze van de lijst te krijgen.”

Pennisetum advena ‘Cherry Sparkler’ is officieel geen Pennisetum setaceum

27

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report