Greenity nr 2

H E T PA N E L

‘Ik ga met mijn producten meedoen met Milieukeur’

Postbus 175 | 2180 AD Hillegom Weeresteinstraat 10a | 2181 GA Hillegom T (0252) 536 950 www.kavb.nl | e-mail: kavb@kavb.nl www.facebook.com/deKAVB

Ik twijfel nog of ik tijd en energie ga steken in Milieukeur of dat ik niets doe en door regels en een steeds kleiner mid- delenpakket gedwongen wordt om bio- logisch te gaan telen. Als er steeds meer chemische middelen wegvallen, kunnen we als bollensector beter werken aan op- lossingen en alternatieven voor chemische middelen. Als dat lukt, is een keurmerk niet meer nodig lijkt me. Alle bollen zijn verantwoord en duurzaam geproduceerd. Jumbo en Aldi hebben dan een veel bre- der aanbod van producten. Consumenten kunnen dan overal bollen kopen zonder na te hoeven denken over de duurzaam- heid ervan. Klinkt natuurlijk fantastisch, alleen zijn we er nog lang niet. Er wordt aan alle kanten hard gewerkt om een pro- bleem op te lossen en intussen dienen zich twee nieuwe aan. In feite doe ik dus met mijn producten al mee met een soort mi- lieukeur, alleen is het certificaat nog lang niet in zicht.

Hedwig Damen Teelt en broei op pot van tulp, narcis en hyacint Voorhout

Jos Smakman Bloembollenteler Breezand

Bij Firma HC Damen zijn wij zeker bereid om mee te gaan tot een bepaalde hoogte. Wij zijn in het bezit van een MPS-GAP- certificaat, nemen deel aan een studieclub voor duurzaam telen en denken altijd na over verbeteringen in het telen. Alleen vind ik dat we niet moeten doorslaan in het duurzamer telen. Automatisch ga je mee in het proces en gebruiken we na- tuurlijk minder middelen dan vroeger. Stilzitten kan je nooit en de wereld blijft ook nooit hetzelfde. Dus als antwoord op de stelling: Ja, wij doen mee met Milieu- keur.

Het is al een tijdje aan de gang dat ‘ons’ verteld wordt dat certificeren steeds be- langrijker wordt door instanties die ons graag een bepaalde manier van werken voorspiegelen. Niet alleen op het gebied van milieu maar ook Arbotechnisch, logis- tiek, kwalitatief, personeelsbeleid. Je kunt je als bedrijf voor alles certificeren. Maar niets voor niets. Er wordt door de certifi- ceringsindustrie flink geld aan verdiend. Of je als gecertificeerd bedrijf een betere prijs voor je product krijgt, is nog maar de vraag. Ik heb er nooit iets van gemerkt. Het is best goed voor je bedrijf om het af en toe eens door te lichten. Om te zien of er links of rechts nog iets te verbeteren valt. Mili- eukeur kan daar vast nog iets in bijdragen. Maar of je met 30 procent van de insecti- ciden en pesticiden het virus en onkruid weghouden kunt, vraag ik me af. Dan zeg ik: laat eerst een ander het maar proberen.

Rutger van Eeden Teelt van tulp en narcis en teelt en broei van hyacint Noordwijkerhout

ONDERTUSSEN OP TWITTER

Han Schukkert @HJSchukkert 4 Nov.

Erik Postma @Erik Postma3 10 nov.

En dan er op uit om de percelen weer netjes te maken en winterklaar te leggen #lelieteelt #landbouw.

Bloembollen afleveren. Verkopen per stuk in plaats van #kilo. Daar kunnen we als #akkerbouw nog wat van leren.

Guus Beugelink @GuusBeugelink 8 nov.

Jaime deBourbonParme @jaimedebourbon 14 nov.

‘Bloembollensector brengt visie op water uit’. Goeie zaak! Schoonwater van levensbelang voor sector. #blijmee

Tijdens het Staatsbezoek werden witte, gele en oranje tulpenbollen gegeven: nu was de tijd om ze in de tuin van het Vaticaan te planten, vlak achter de St. Pietersbasiliek.

28

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report