Greenity nr 2

Sinds 1860 de verbinding tussen ondernemers, overheid en omgeving

Rik Pennings: ‘Heetstook narcis goed testen’ ‘We moeten alle mogelijkheden testen die er zijn’, stelt Rik Pennings van P. Pennings & Zn uit Noordwijkerhout. Hij is een van de deelnemers aan het onderzoek waarbij narcissen een heetstookbehandeling krijgen.

Op initiatief van de KAVB-productgroep Narcis gaat een aantal narcissentelers, Delphy en Spoelbedrijf Warmerdam na of een heetstookbehandeling zoals die ook aan hyacinten wordt gegeven tegen geelziek goed werkt tegen stengelaal. Wat Pennings betreft zou het mooi zijn als dit werkt. “Als dat het geval is, dan kun je in een korte tijd een enorm aantal kisten bollen behandelen.

Dat is zo veel efficiënter dan telkens een paar kisten in de kookketel zetten en twee tot vier uur laten koken.” Pennings liet een paar kisten behandelen in deze proef. “Die hebben we inmiddels ge- plant. Het is spannend hoe het er komend voorjaar gaat uitzien. Uiteindelijk hangt daar van af wat we met deze methode kun-

nen. Maar wil je vooruit als bedrijf en als sector, dan moet je niet vast blijven zitten in de bestaande patronen maar kijken wat er allemaal wel mogelijk is.” Het onderzoek is onderdeel van een groter project dat Peter Vreeburg uitvoert bij PPO in Lisse. Aan dit project kunnen onderne- mers nog steeds deelnemen. Aanmelden via kroes@kavb.nl.

De KAVB heeft bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselk- waliteit een vrijstelling aangevraagd voor het toepassen van Agrichem Asulam 2. De vrijstelling is aangevraagd voor toepassing van dit on- kruidbestrijdingsmiddel in de teelt van lelie in de periode van 20 april tot en met 17 augustus en in de teelt van tulp en hyacint in de periode van 15 maart tot en met 12 juli. In de periode 2012 tot en met 2016 vroeg de KAVB voor dit middel ook deze vrijstellingen aan. Omdat de problemen met onkruidbestrijding in de teelt van tulp, hyacint en lelie helaas nog niet zijn opgelost, vraagt de KAVB ook voor komend jaar deze vrijstellingen aan. Vrijstelling Asulam aangevraagd Kring Kennemerland bijgepraat over middelen Maandag 6 november vond in Egmond-Binnen de voorbereidende ver- gadering plaats van de KAVB-kring Kennemerland. Tijdens deze bijeen- komst kregen de aanwezige leden de gelegenheid om te horen wat de stand van zaken is op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. KAVB-beleidsmedewerker Peter Smits is als coördinator effectief mid- delenpakket actief op dit gebied en maakte duidelijk waar hij ontwik- kelingen verwacht en wat de betekenis is van zaken die op dit gebied nu volop spelen. Smits ging onder meer in op de mogelijkheden van groene middelen voor de bloembollensector. Directeur Prisca Kleijn nam met de aanwezigen de agenda door voor de Algemene Ledenvergadering van 13 december. De voorstellen op het gebied van het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel en wijzigin- gen in het Handelsreglement riepen de nodige vragen op bij de leden, die waar mogelijk van een toelichting werden voorzien. Kringvoorzitter Cornel van Schagen kijkt terug op een geslaagde bij- eenkomst. “Er was alle gelegenheid om vragen te stellen. Ondernemers hebben op sommige ontwikkelingen in de sector ook hun zorgen geuit. Er was interactie tussen de leden en het bestuur en dat is belangrijk.”

Praktische tips beperking emissie Op de website van de KAVB zijn onlangs drie fact- sheets gepubliceerd over emissiebeperking in de bloembollensector. Deze factsheets bevatten prak- tische informatie en tips voor ondernemers over het beperken van emissie bij het ontsmetten en spoelen van bloembollen. Bij het opstellen van de sheets is gebruik gemaakt van de kennis van deelnemers aan het project ‘Schoon erf, schone sloot. Dit jaar doen meer dan honderd telers uit Noord- en Zuid-Holland en Flevoland mee aan dit project. De factsheets zijn op verzoek van de KAVB opgesteld door Het Cen- trum voor Landbouw en Milieu (CLM).

30

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report