Greenity nr 2

C O L UMN

Visie op water gelanceerd

Investeren in morgen

André Hoogendijk - adjunct-directeur hoogendijk@kavb.nl

23 november 2017 Hiervoor kunt u in de eerste plaats uzelf bedanken, indien u via het salaris financi- eel bijdraagt aan het ontwikkelingsfonds voor de bloembollenteelt van Colland Ar- beidsmarkt. Langs die route wordt immers het project gefinancierd. Ook in de tweede plaats kunt u uzelf bedanken, indien u mee- denkt en meewerkt in een van de verschil- lende klankbordgroepen of als testgebruiker. En ik hoop dat u zich straks ook in de derde plaats zult bedanken, als uzelf, uw collega’s of uw medewerkers met de nieuwe kennis van toegevoegde waarde zijn voor uw bedrijf. Daar is het immers om begonnen. Wie denkt dat kennis duur is, vergist zich in de kosten van onwetendheid. Deze wijsheid indachtig werken werkt de Bollenacademie aan goed lesmateriaal voor studenten en werkenden. De studenten in het groen on- derwijs zijn voor ons belangrijk, maar ook de studenten en werkenden die onze sector via andere routes weten te bereiken. We kunnen het ons niet veroorloven om onze mensen – de ondernemers van morgen – zonder goede kennisbasis te laten werken. Daarom heeft de Bollenacademie met het project Studiebol vaart gezet achter het vernieuwen en ont- wikkelen van lesmateriaal. Inmiddels stape- len de resultaten zich op, zowel letterlijk in boeken als figuurlijk in clicks online. Op de website van de Bollenacademie kan iedereen gratis cursussen volgen over het telen en broeien van tulpen. Van deze mo- gelijkheid hebben al meer dan 200 (!) men- sen gebruikgemaakt. Ook zijn er inmiddels boeken over het telen en broeien van tulpen en lelies verschenen. Allemaal voorzien van de nieuwste inzichten, aantrekkelijke vorm- geving en een gedegen kennis die is getoetst aan de praktijk. Binnenkort komt er ook een boek uit over de bloembollenketen, van veredeling tot en met handel. In 2018 volgt onder meer nog het nieuwe standaardwerk met ziekten, plagen en afwijkingen in alle bolgewassen. Geen ondernemer in de sector kan zonder.

De afgelopen periode is op een aantal plaatsen de Visie op water van de KAVB aangeboden aan bestuurders van waterschappen en provincies. Zo kreeg Ingrid ter Woorst, voorzitter van het zogenoemde BOOT-overleg, uit handen van Kees Stoop als voorzitter van het Milieuplatform de visie uitgereikt. Daarbij kreeg ze een hyacintenglas met hyacint als symbool van schoon water. Hyacinten zijn geschikt om op water in bloei te trekken.

Onder controle

In Nederland is uitsluitend Movento met de formulering Olie dispersie (OD) toegelaten. Movento met de formulering Suspensieconcentraat (SC), zoals Movento 100 SC (‘Belgische movento‘), is niet toegelaten in de teelt van bloembollen in Nederland.

31

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report