Greenity nr 2

Op 23 maart 2019 openen de Tuinen van Holland. Dan is de stad Alkmaar 10 miljoen bloemen, bolbloemen en planten rijker; in de parken die de binnenstad omarmen, maar ook langs toegangswegen en in plantsoenen. Dit initiatief moet een flinke impuls betekenen voor de stad, zijn inwoners, het bedrijfsleven, de horeca en de biodiversiteit.

Tekst: Monique Ooms

M et miljoenen bloemen duizenden bezoekers trekken. En daarmee het woongenot en de Alkmaarse economie een flinke impuls geven. Dat is in grote lijnen het idee achter de Tuinen van Holland. Het idee om een kleurrijke stad vol bloemen te creëren, zit al langer in het hoofd van Hans van de Leygraaf, de geestelijk vader van het plan, en eigenaar van een make- laarskantoor in de stad. “Het groen in de Alkmaarse parken is van matige kwaliteit”, constateert hij. “Daarbij zitten bloe- men, en met name tulpen, in het DNA van de stad. In de tijd van de Tulpomanie werd hier 5.200 gulden geboden voor een tulp. En in onze achtertuin ligt het grootste aaneengesloten bloembollenproductiegebied ter wereld.” 600.000 BEZOEKERS Daar komt bij dat de stad vergrijst en de concurrentie van andere bezoekmogelijkheden toeneemt. De levendigheid van de binnenstad is zeer gebaat bij een groeiend aantal bezoekers. Een unieke bloementuin die zo’n 27 tot 30 weken per jaar geopend is, zou de aantrekkingskracht van de stad kunnen vergroten. “We mikken in het eerste jaar na de opening op 200.000 bezoekers, in het tweede jaar op 600.000 bezoekers.” Het bedrag aan bestedingen zou in het eerste jaar 9,5 miljoen euro bedragen en in het vierde jaar na de opening zijn gestegen naar 28,50 miljoen euro. Daarmee zijn de Tuinen van Holland ook een economische impuls en ‘een banenmotor’ met ‘honderden banen’, voor de bloembollen- en plantensector, hoveniers, de middenstand, het bedrijfsleven, de horeca en de hotellerie in Alkmaar en omgeving. “We verwachten dat dit plan een omzet van 80 miljoen euro per jaar oplevert. Verder is aangetoond dat groen bijdraagt aan het welzijn en woonplezier van de mens. Bovendien krijgt de biodiversiteit een stevige impuls.” De initiatiefnemers laten zich bij de planvorming ondersteu- nen door landschapsarchitecten en experts op het gebied van erfgoed, landschapsarchitectuur en stedenbouwkundige geschiedenis, om zo de beplanting optimaal te laten aanslui- ten bij historie en de omgeving. Marinke Steenhuis maakte een ruimtelijke analyse van de parken. “Het gaat om de be- leving, dat je een verhaal kunt vertellen met het ontwerp.” Landschapsarchitect Gert-Jan Wisse toont ideeën voor de wandelroute en schetst verschillende sferen en patronen die aansluiten bij plekken in de stad. “Zo kun je door het jaar heen een rijk beeld creëren.” VERHAAL VERTELLEN Om de deadline van 23 maart 2019 te halen, moet er nog veel gebeuren. Nog dit kwartaal wordt er een proeftuin geopend, daarna moeten het ontwerp en beplantingsplan

tot stand komen zodat er in het najaar van 2018 kan worden geplant. “We zijn nu volop in gesprek met de gemeente en andere subsidievertrekkers, maar ook met bewoners en vrijwilligers. De kracht van dit plan zit in de verbinding die we leggen tussen de sector, bewoners en bedrijven. We doen het echt samen.”

23 november 2017

37

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report