Greenity nr 2

K etenpartijen, overheid, weten- schap en ngo’s debatteerden tijdens het MVO-symposium van Royal Agrifirm Group over de toekomst van de Nederlandse agrofood- sector. Volgens Dick Hordijk, CEO Royal Agrifirm Group, is het inmiddels niet meer de vraag óf de sector aan duur- zaamheid en minder middelengebruik zal moeten werken, maar alleen nog hóe we deze maatschappelijke wensen gaan inwilligen als sector. “Als grootste agrari- sche coöperatie van Nederland hebben wij de verantwoordelijkheid om hier bewust mee bezig te zijn.” BETER INTENSIEF Het thema van de dag stond garant voor discussie, zo bleek al tijdens de eerste pit- ches. Hidde Boersma, wetenschapsjourna- list, documentairemaker en medeauteur van het boek ‘Ecomodernisme’, is ervan overtuigd dat je landbouw en natuur be- ter kunt scheiden en dat natuurinclusieve landbouw niet genoeg natuurwinst ople- vert. “Volledig biologisch is niet de beste weg. Dat blijkt onder meer uit recent onderzoek in de VS door de Universiteit van Minnesota. Ik ben er van overtuigd dat ‘land sparing’ beter is dan ‘land sha- ring’ waarbij alles biologisch is. Intensieve landbouw bespaart ruimte voor ‘echte’ natuur met een hoge biodiversiteit.” Joris Lohman, co-founder van Food Hub, pleit in Nederland juist voor ‘land

‘De vraag is niet óf maar hóe’ Het gebruik van hoogrisicogewasbeschermingsmiddelen moet nog verder omlaag. Daarbij moeten we zorgen dat we onze eigen data beheren en dat niet overlaten aan grote commerciële spelers. Dat was de strekking van het MVO-symposium van Royal Agrifirm Group 10 november in Apeldoorn.

Tekst: Dick van Doorn | Fotografie: René Faas

23 november 2017

23 november 2017

40

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report