Greenity nr 2

C O L UMN

Irispromotie op de Trade Fair

Op initiatief van CNB-vertegenwoordi- ger Hans Pater kreeg de iris van 8 tot en met 10 november een podium op de FloraHolland Trade Fair in Aalsmeer. Samen met een groep bloemenkwe- kers, ondersteund door een aantal bollenkwekers en preparatiebedrijf*, werd een gezamenlijke stand bemand. “Doordat we daar als collectief ston- den, kregen we 24 vierkante meter toebedeeld en konden we breed uit- pakken”, vertelt Pater. De deelname was puur bedoeld ter promotie van het product in zijn al- gemeenheid. “Iris is een klein product dat uit beeld dreigt te raken. En dus moeten we het onder de aandacht brengen.” Volgens Pater en de bloe- menkwekers is dat goed gelukt. “We hebben veel goede reacties ontvangen van (potentiële) klanten, maar ook

klanten van klanten. Het publiek op de Trade Fair is heel divers, van bloe- menkopers die de kwekers dagelijks spreken tot de klanten daarvan uit onder meer Japan, Spanje, Italië en Zuid-Afrika. Afnemers die je anders nooit spreekt. Maar ook exporteurs waren van harte welkom in de stand.” Naast de verschillende productpresen- taties trok de zogenaamde ‘flow-pack’ veel aandacht. Met deze dichtgesealde hoes blijven bloemen langer houdbaar. Pater: “Een veel gehoorde klacht is dat irissen te snel rijp zijn, waardoor bloe- menkopers ze steeds rauwer en rauwer willen hebben. Geen goede ontwikke- ling voor het product. Met deze ver- pakking kunnen we die trend moge- lijk doorbreken. Komend jaar worden er verschillende proefzendingen mee gedaan.”

Knettergek

Leo van Leeuwen l.v.leeuwen@cnb.nl

23 november 2017 Een tijdje terug raakte ik in gesprek met een ondernemer die zijn geld verdiende in de wereld van corporate finance. Met enthousiasme vertelde ik over de bloe- menbollenwereld. Dat veredelaars jaren bezig zijn met het ontwikkelen van een nieuw ras. Dat kwekers vervolgens plant- goed en teeltrecht kopen om van dit ras in een aantal jaren een kraam op te bou- wen, waaruit ze leverbare bollen kunnen verkopen aan broeiers en exporteurs, zodat mensen overal ter wereld kunnen genieten van een prachtige bolbloem. Vervolgens kreeg ik allerlei vragen die je kunt verwachten van iemand die gek is van geld verdienen met geld en denkt in termen van aandeelhouderswaarde, ebit- da, leverage en return on investment. “Hoe weet je nu of een ras succesvol is, hoeveel moet je wel niet investeren voordat je weer geld maakt, neem je niet enorme risico’s of is het rendement zo lucratief dat dit verantwoord is?” Dat is andere koek dan plantgezondheid, ge- wasbescherming en fytosanitaire risico’s dacht ik. En ik voelde me een beetje in de verdediging gedrukt bij de beantwoor- ding van deze vragen. Vervolgens zag ik hem denken: ‘Die bollenwereld is knet- tergek, maar ze hebben wel lef’. We zijn inderdaad knettergek van het product dat we met veel passie en vakmanschap maken en over de hele wereld verkopen. En dat vraagt om lef van ondernemers in de keten en vooral een lange adem. Passie en lef kunnen je ook blind maken voor risico’s en dat lijkt me als onder- nemer uiteindelijk niet zo verstandig. Zet als bollenondernemer af en toe ook eens een corporate finance-pet op en laat bovenstaande vragen de revue passeren. Stel uzelf daarna de vraag of u uw eigen onderneming zou willen kopen. Maar zet die pet daarna ook weer af, anders den- ken ze misschien dat u knettergek gewor- den bent.

Agenda

9-10-11 januari CNB Bloem- en relatiedagen 19 januari

Leliemiddag Andijk 23-24-25-26 januari CNB New Plants op IPM Essen 26 januari Dag van de Tulp met broeierijworkshop van CNB Teeltadvies 26-27-28 januari Westerkoggeflora, De Goorn

23 november 2017

23 november 2017

43

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report