Greenity nr 2

VOO RWOO R D

Triggers

Jeannet Pennings — hoofdredacteur j.pennings@greenity.nl

Het was voor veel vakgenoten onderwerp van gesprek tijdens de FloraHolland Trade Fair, IFTF en CNB Lelieweek: China, grootafnemer van met name leliebollen (pagina 11). De export heeft een dreun gekregen sinds de arrestatie van drie grote importeurs (pagina 8). Hoeveel precies is niet duidelijk, maar zoiets kost geld. Veel geld waar- schijnlijk, om over de vervolgschade nog maar te zwijgen... En dus klinkt er zacht gejammer. Met name uit de leliehoek, waar de oogst is begonnen, maar de handel stroef verloopt. Begrijpelijk. Maar is de China-situatie boosdoener of speelt er meer? Is een areaalgroei van 600 hectare in vier jaar tijd (op een totaal van inmiddels 4.532 hectare) niet wat veel? De bijna 70 hectare groei van vorig jaar kon de markt, mede dankzij een matige oogst, nog prima hebben. De 230 hectare van dit jaar erbij, lijkt moeilijk te verstouwen. ‘We hebben het aan onszelf te danken’, hoor ik ondernemers zo links en rechts zeggen. Gelukkig, het probleem wordt onderkend. Maar wordt het ook aangepakt of moeten we ons erbij neerleggen dat een aantal goede jaren standaard worden opgevolgd door een aantal slechte jaren? En moeten we soms dus blij zijn als de oogst tegenvalt? Over de oogst van de verschillende zomerbloeiers meer in de volgende editie. Nu nog even terugblikken

Het concept Liv in Wax was een van de prijswinnaars (3e prijs) van de Dutch Tulip Awards, die vooraf- gaand aan de FloraHolland Trade Fair werden uitgereikt (zie pagina 55).

op de beurzen. Want wel of geen donkere wolken boven de markt, er werd weer flink uitgepakt (zie pagina 13-15 en 20-21). En dat is maar goed ook, de markt kan altijd nog wel wat triggers gebruiken.

23 november 2017 VERANTWOORDELIJKHEID:  De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactiehoudtzichhetrechtvoorom ingezondenbrievenenmededelingennietteplaatsendanweltewijzigenof intekorten.Overnamevanartikelen,berichtenof fotografie isuitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity is een voortzetting van het tijdschrift BloembollenVisie (2003-2017). BloembollenVisie ontstond uit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE: Jeannet Pennings (hoofdredacteur), Arie Dwarswaard, Monique Ooms, Lilian Braakman en René Bouwmeester (vakredacteuren). FOTOGRAFIE: René Faas. VORMGEVING: FilieNicola en Lianne van ’t Ende. UITGEVERS: KAVB en CNB. ADRES: Heereweg 347, 2161 CA Lisse, Postbus 31, 2160AA Lisse, tel. 0252-431 117 of 0252-536 966 (kantoor A. Dwarswaard), www.greenity.nl, info@greenity.nl. ABONNEMENTEN: (excl. 6%BTW): Nederland € 265,– per jaar, Europa € 285,– per jaar, buiten Europa € 315,– per jaar. Aan- of afmelden bij John Meijer, tel. 0252-431 173, administratie@cnb.nl. Meer info over abonnementen op www.greenity.nl. ADVERTENTIES: Bureau Van Vliet bv, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, tel. 023-5714745, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com.

5

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report