Greenity nr 2

Aftrap Bulbs4Kids op Tulpenplantdag Amsterdam Tientallen Amsterdamse schoolkinderen gaven woensdagochtend 1 no- vember op de Tulpenplantdag de aftrap voor de campagne Bulbs4Kids. Leerlingen van de Nicolaas Maesschool maakten een begin met het planten van 30.000 tulpenbollen bij het Vondelmonument. iBulb, het Tulp Festival en Vrienden van het Vondelpark organiseerden de Tulpen- plantdag voor de derde keer. De tulpen werden naar een vooraf gemaakt ontwerp in kleurvlakken geplant. Gehuld in de kleuren van de tulpen, plantten de kinderen in groepjes de bollen op de juiste plaats. Tientallen vrijwilligers van de Vrienden van het Vondelpark hebben de beplanting inmiddels afge- maakt, zodat het Vondelmonument komend voorjaar zal worden om- ringd door een kleurrijk tulpentapijt. Tijdens het Tulp Festival Amster- dam is dit een van de publiekstrekkers. RECORDAANTAL DEELNEMERS In de week na de aftrap ontvingen een recordaantal basisscholen, ver- deeld over Nederland, Duitsland, Engeland en Canada, een Bulbs4Kids- pakket. Dit is een compleet lespakket, inclusief een gevarieerd assorti- ment bloembollen en plantschepjes. Op een leuke manier ontdekken zo´n 75.000 kinderen van 2.450 scholen met elkaar bloembollen. De scholen zijn op www.bulbs4kids.com te volgen. Via publicaties en be- richten op sociale media genereert de campagne van iBulb veel publici- teit over bloembollen en het bollenplantseizoen.

Postbus 170 | 2180 AD Hillegom Weeresteinstraat 10 | 2181 GA Hillegom T 0252 535080 | www.anthos.org | www.ibulb.org

Aantal publicaties vaste planten fors gegroeid

De kwekers van Perennial Power waren op donderdagmiddag 26 oktober voor hun jaarlijkse deelnemersbijeenkomst te gast bij Tomatoworld in Honselersdijk. Op de bijeenkomst zijn de resultaten van het afgelopen jaar en de toekomstplannen be- sproken. Het team van iBulb voert de promotieactiviteiten uit en Anthos verleent secretariële ondersteuning. Anne Verdoes van iBulb lichtte de thematische aanpak van de pr-activiteiten toe. Uit haar presentatie bleek dat het aantal publicaties in de internationale media, maar ook het aantal bezoekers van de website fors is gegroeid. Met Lodewijk Hoekstra zijn filmpjes gemaakt over vaste planten die onder meer via sociale media worden gedeeld. In de toekomst zullen de persberichten ook in het Pools worden vertaald. Ook de website wordt uitgebreid met een Pools deel. Perennial Power wil vaste planten op de Floriade 2022 pro- moten. Tijdens de bijeenkomst gaf Jan Willem Griep een toe- lichting op deze wereldexpo. Jelle Hiemstra van Wageningen University en Research lichtte het onderzoeksproject Eco- systeemdiensten van Boomkwekerijproducten en vaste plan- ten toe. Over de waarde van vaste planten is een factsheet in de maak. Tenslotte werd aangekondigd dat Perennial Power als stichting verder zal gaan. Jan-Willem Rotteveel zal daarbij de voorzittershamer van Aad Vollebregt overnemen. Perennial Power richt zich op promotie van vaste planten bij consumen- ten en bedrijven. Het deelnemersaantal is gegroeid naar 46.

Nieuwe deelnemer Platform Duurzame Handel Recentelijk heeft Paul van Egdom van Lily Company het mani- fest ondertekend. Hiermee is het totaal aantal deelnemende bedrijven aan het Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste Planten op achttien gekomen. In het manifest hebben de ondernemers hun ambities op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit vastgelegd. De ondertekenaars werken de ambities momenteel verder uit.

52

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report