Greenity nr 2

C O L UMN

Dinsdagmiddag 19 december 2017 is de eindejaars- bijeenkomst van Anthos. Dit jaar hebben we als locatie gekozen voor de Lichtfabriek in Haarlem. We maken deze middag gebruik van de oude Turbinehal en het Oliehuis. De ontvangst is vanaf 14.30 uur en om 15.00 uur start het programma. Om 17.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten met een netwerkborrel. Leren omdenken op eindejaarsbijeenkomst Anthos

It takes two to tango

Henk Westerhof westerhof@anthos.org

23 november 2017 It takes two to tango, maar in het geval van Brexit is zelfs de juiste toonhoogte nog niet eens gevonden en dus blijft de dansvloer angstvallig leeg. De klok tikt echter door en als beide kampen niet ber id zijn om concessies te doen, dan vallen de EU en het VK in een diep gat. Het is te wensen dat partijen binnenkort wel de dans in de juis- te maat weten te openen en in het belang van het bedrijfsleven elkaars tenen in dat proces zullen ontzien. 23 november 2017 23 november 2017 Op 29 maart 2019 is het zover: dan trekt het Verenigd Koninkrijk definitief de deur achter zich dicht en neemt het afscheid van de Europese Unie. Het vertrek gaat niet over rozen en de spanning aan weerszijden van de onderhandelingstafel neemt met de week toe. Als de EU en het VK niet tot een akkoord komen, volgt een harde Brexit. De Britten stappen dan uit zonder dat er een handels- akkoord met de Europese Unie is gesloten. In dit gitzwarte scenario wordt Nederland keihard getroffen, want het VK is na Duits- land onze tweede EU handelspartner; maar liefst 10 procent van alle geëxporteerde Nederlandse producten en diensten wordt ernaartoe verscheept en het ziet ernaar uit dat Nederland in 2030 met een verlies van minimaal 25 miljard euro wordt geconfron- teerd. Onze belangen zijn groot en het is zorge- lijk dat het proces zo stug verloopt. Het is te hopen dat de onderhandelingen zo snel mogelijk worden vlot getrokken, want bij een harde Brexit wordt het bedrijfsleven geconfronteerd met de herinvoering van import- en exportcontroles, verhoogde ad- ministratieve lasten, importheffingen en mogelijke protectionistische maatregelen ter bescherming van de lokale productie. Ook sluit ik op voorhand niet uit dat don- kere fytosanitaire wolken zich boven onze hoofden zullen samenpakken. De economische schade voor de Britten is ook niet mals, want in de eerste jaren na Brexit krijgt men te maken met een econo- mische recessie, wordt geen economische groei gerealiseerd en in 2030 moet men rekening houden met een verlies van 450 miljard euro. Brexit kent alleen maar ver- liezers en dat maakt het extra moeilijk om te komen tot een acceptabele deal.

Monique Ooms praat de middag, die in het teken van ‘Omdenken’ staat, aan elkaar. Aanwezigen leren nieuwe manieren van denken en ingesleten en vast- geroeste denkpatronen te herkennen. Ooms zal Henk Westerhof, voorzitter van Anthos, bevragen over de actualiteiten in de wereld van de belangenbehartiging. Gastspreker Jan Willem Griep, directeur tuinbouw en financiën van de Floriade, praat de aanwezigen bij over de actuele stand van zaken van deze wereldten- toonstelling. EMANUEL SWEERTSPRIJS Tijdens de bijeenkomst zal de Emanuel Sweertsprijs worden uitgereikt aan de USDA/APHIS; de Plant Health Inspection Service van het United States Depart- ment of Agriculture. Deze prijs is bestemd voor personen of instellingen die een belangrijke stimulans hebben gegeven aan de activiteiten van Anthos en de afzet van bloembollen en boomkwekerijproducten. De prijs is pas vijf keer eerder uit- gereikt, de laatste keer in 2006 aan de toenmalige Plantenziektenkundige Dienst. BELANGSTELLING? De eindejaarsbijeenkomst is dé netwerkbijeenkomst van de sector, waar jaar- lijks meer dan 200 gasten op afkomen. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor leden en relaties van Anthos, waaronder producenten in de bloembollen- en boomkwekerijsector. Laat u inspireren door deze bijzondere locatie en ervaar zelf wat het denken in mogelijkheden u kan brengen. U kunt zich bij het secretariaat van Anthos aanmelden via secretariaat@anthos.org.

53

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report