Greenity nr 2

P RO D U C T U I TG E L I C H T

Blauwe parel

Het is de blauwe parel uit de P-lijn: hyacint ‘Blue Pearl’. Samen met ‘Pink Pearl’, ‘White Pearl’ en ‘Purple Sensation’ is een krachtige mix ontstaan voor de pottenbroeierij. Van nature heeft ‘Blue Pearl’ zeer sterke eigenschappen. Hyacint ‘Blue Pearl’ geeft veel nagels, is stevig en kort. Dat zijn belangrijke eigenschappen voor een goede pothyacint. De kwe- kersrechtelijk beschermde cultivar werd jaren geleden gevonden door I.A.J. Dobbe uit De Zilk, als een mutant van ‘Pink Pearl’. “Daarmee was eigenlijk direct al duidelijk dat het een succes zou worden”, vertelt Hobaho-vertegenwoordiger Paul Verkleij. “De hyacinten ‘Pink Pearl’ en ‘White Pearl’ hadden zich reeds bewe- zen en met ‘Blue Pearl’ kreeg de markt er een derde hoofdkleur bij. Samen met de paarse mutant, ‘Purple Sensation’, is een sterke vier-eenheid ontstaan. Alleen ‘rood’ zou nog een welkome aanvul- ling zijn.” Langere tijd had de blauwe cultivar een wat exclusievere status, maar met een teeltoppervlakte van ruim 70 hectare mag vastge- steld worden, dat het die status inmiddels is ontgroeid. Het is na ‘Delft Blue’ de grootste blauwe hyacint. ‘Blue Pearl’ wordt geteeld door 21 bollentelers, vaak in combinatie met de roze, witte of paarse cultivar uit de zogenaamde P-lijn. Ook door broeiers wordt die combinatie graag gemaakt. Doordat de vier cultivars vergelijkbare eigenschappen hebben, sluiten ze goed op elkaar aan. “Broeiers kunnen ze een zelfde behandeling

‘Blue Pearl’

geven en daarmee gelijktijdig programmeren”, vertelt Verkleij. ‘Blue Pearl’ heeft, afhankelijk van de plantdatum, acht tot elf weken kou nodig (9 graden). “Daarbij kan een broeier met Pearl-hyacinten relatief vroeg aan de markt zijn”, vult collega-hyacintenvertegenwoordiger Bob Siecker aan. “De eerste Pearl-hyacinten van Hollandse bodem staan om deze tijd – begin november – in de kas. Maar ook de potjes met Franse bollen en Hollandse preparatie zijn nog op de markt.” Tot slot is de zekerheidsfactor van ‘Blue Pearl’ een groot voor- deel. “De hyacint doet het bijna altijd”, stellen de mannen vast. “Hij komt goed uit en blijft mooi staan. Een goede behandeling van ‘Blue Pearl’ maakt pennen overbodig.”

SERVICE HOBAHO BY DÜMMEN ORANGE

INTERMEDIAIRS Rene Beerepoot

www.hobaho.nl (0252) 434 777 (0252) 434 815 (0252) 434 805 (0252) 434 819 (0252) 434 837 (0252) 434 706 (0252) 434 703 (0252) 434 803 (0252) 434 702 (0252) 434 709 (0252) 434 706 06 510 115 83 (0224) 591 444

06 179 681 01 06 229 714 35 06 510 872 80 06 212 629 39 06 538 451 33 06 201 374 57 06 539 306 24 06 11 90 65 66 06 113 447 62 06 139 353 83 06 511 456 19 06 513 897 39 06 533 779 82 06 513 897 38 06 513 894 79 06 533 799 36 06 511 942 94 06 516 873 20 06 528 442 06 06 533 795 69 06 215 008 47 06 116 036 88 06 513 894 75 06 536 718 57 06 533 119 01 06 531 735 15

rbeerepoot@hobaho.nl rbleeker@hobaho.nl

Receptie

info@hobaho.nl

Rick Bleeker Rober Dol John Droog

Foeke Gardenier (Algemeen directeur) Hans Molenaar (Manager Financiën/ICT)

fgardenier@hobaho.nl hmolenaar@hobaho.nl jvanderhulst@hobaho.nl lvanderslot@hobaho.nl ivbadmin@hobaho.nl ketendiensten@hobaho.nl

rdol@hobaho.nl jdroog@hobaho.nl

Jeannette van der Hulst (Communicatie/Facilitair)

Ronald van Gijlswijk Per Hoogenboom Simon Huisman Menno Huting Peter Kaptein Johan Kiekebos Marco Meijer Rob Müller Marcel Noppen Peter Nulkes Ruud Pennings Aad Rood Rik Schoon Joost Schut Bob Siecker Paul Verkleij Rob Visser Gert Vriend Nico Wiering Eric Steltenpool Kuno Zonneveld Frank van der Ploeg

rvangijlswijk@hobaho.nl phoogenboom@hobaho.nl shuisman@hobaho.nl mhuting@hobaho.nl pkaptein@hobaho.nl jkiekebos@hobaho.nl mmeijer@hobaho.nl rmuller@hobaho.nl mnoppen@hobaho.nl pnulkes@hobaho.nl rpennings@hobaho.nl fvanderploeg@hobaho.nl

Linda van der Slot (Marketing) Administratie In- en Verkoop/Veilen

Administratie Ketendiensten Financieel Relatiebeheer Financiële Administratie HOBAHO BEMIDDELEN Sam van Egmond (Directeur) Administratie In- en verkoop

frb@hobaho.nl

financien@hobaho.nl

svanegmond@hobaho.nl ivbadmin@hobaho.nl

Reclames Theo van Dijk

tvandijk@hobaho.nl

Regiokantoor Kantoor BolleNoord

HOBAHO KETENDIENSTEN Arno Verkley (Manager)

06 533 915 07 (0252) 434 703

averkley@hobaho.nl

aad.rood@planet.nl rschoon@hobaho.nl jschut@hobaho.nl bsiecker@hobaho.nl

Administratie

ketendiensten@hobaho.nl ehoogkamer@hobaho.nl

Erwin Hoogkamer (Secretariaat Kwekersverenigingen) (0252) 434 811

Wendy Struik (Licentiebeheer)

(0252) 434 819 (0252) 434 812 (0252) 434 707

wstruik@hobaho.nl vdezwart@hobaho.nl

Veronique de Zwart

esteltenpool@hobaho.nl pverkleij@hobaho.nl rvisser@hobaho.nl gvriend@hobaho.nl nwiering@hobaho.nl kzonneveld@hobaho.nl

Testcentrum voor Siergewassen HOBAHO VEILEN Regiokantoor Kantoor BolleNoord Patrick Blijleven (Veilingmeester)

(0224) 590 888 veilen@hobaho.nl

06 202 189 99 06 207 504 44 06 150 209 94

pblijleven@hobaho.nl mvandermeer@hobaho.nl

Marian van der Meer

Kees Hopman

khopman@hobaho.nl

56

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report