Greenity nr 2

VA N D E R E D A C T I E

In de media L EE S HE T LAAT S T E N I EUWS OP WWW.GREEN I T Y. NL

De eindstreep

Arie Dwarswaard — Redacteur a.dwarswaard@greenity.nl

Lesbrief over bloembollen

Misschien heeft het met mijn leeftijd te ma- ken, maar steeds vaker stel ik familie, vrien- den en kennissen de volgende vraag: ‘Hoe haal jij fit de eindstreep?’ Een vraag die met de telkens opschuivende pensioenleeftijd steeds actueler wordt. Wie werkt, doet dat vaak met veel inzet. Wie ouder wordt, wil niet degene zijn die het wat rustiger aan doet. Niemand wil als halve be- jaarde worden weggezet binnen het bedrijf. En toch zullen werkgevers en werknemers samen moeten nadenken over de vraag hoe ouderen fit de eindstreep halen. Wat koopt een werknemer er voor als hij op volle kracht blijft doorbuffelen tot zijn pensioen en de ja- ren erna niet veel meer kan dan een rond- je fietsen en boodschappen doen omdat de kaars is opgebrand? In de nieuwe cao Open Teelten is juist over dit onderwerp een voorstel gedaan: de seni- orenregeling. Deze biedt werknemers vanaf hun 60e de mogelijkheid om een dag minder te gaan werken, terwijl ze 90 procent salaris en 90 procent pensioenopbouw houden. Het is niet de eerste cao waarin dit zo is geregeld, maar voor de open teelten is dit wel nieuw. Uit eigen ervaring kan ik alleen maar heel hard roepen: doen werkgevers, doen werk- nemers. Stem met dit voorstel in! Zelf heb ik al eerder de keuze kunnen maken om iets minder te gaan werken. Dat mag iets kosten, het levert ook veel op. Meer tijd voor activiteiten die energie geven, waardoor je ook meer energie hebt voor het werk dat je de komende jaren nog wilt blijven doen. Zo snijdt het mes in feite aan twee kanten. Ten slotte nog dit: het leven is te kort om er achteloos aan voorbij te gaan.

Stichting Bollenacademie heeft een lesbrief over bloembollen ontwik- keld voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. Deze kan gebruikt worden in de klas of tijdens een rondleiding op een bollenbedrijf. De lesbrief sluit aan bij de filmpjes die de Bollenacademie recent lan-

ceerde (zie Greenity 1, pagina 50). Met deze lesbrief en filmpjes wil de Bollenacademie leerlingen van basisscholen op een leuke manier kennis laten maken met alle facet- ten van bloembollen. Meer hierover op www.bollenacademie.nl.

Upcomming Eerste Greenity-debat

Het eerste Greenity-debat voor abonnees van het vakblad zal donderdag 11 januari 2018 plaatsvinden op de Mechanisatietentoonstelling in Vijf- huizen. Het thema is ‘Logistiek’. Het debat brengt lezers en experts over het onderwerp bij elkaar. De ideale gelegenheid om kennis uit te wisselen en te netwerken. Noteer de datum – donderdag 11 januari 2018 van 11.30 tot 13.30 uur – daarom alvast in uw agenda. Meer informatie over het programma en aanmelden volgt.

Geen Plantarium-zaterdag meer De vakbeurs Plantarium heeft besloten terug te gaan naar een driedaagse openstelling. De zaterdag, waar met name de consument een kijkje kwam nemen, komt te vervallen. Ook de locatie wordt iets anders. Plantarium ‘verhuist’ naar de hal die grenst aan de Najaarsbeurs van GROEN-Direkt. Twee beurzen onder één dak dus, die wel vasthouden aan hun eigen iden- titeit. Deze ontwikkeling is in 2015 onder de naam Ticket2Boskoop al in- gezet en past in het beleid van de Stichting Vakbeurs dat erop is gericht de handel in sierteelt te bevorderen. Plantarium wordt gehouden van 22 tot en met 24 augustus 2018 aan de Denemarkenlaan 9, te bereiken via de parkeerplaats op het Greenpark Boskoop.

6

9 november 2017

Made with FlippingBook Annual report