Greenity nr 2

T E E LTA D V I E S

risico bestaat anders dat ongekoelde tulpen bij de oplopende temperaturen in maart nog niet voldoende kou hebben gehad en te kort blijven. Reiniging fust Er zijn vele machines in de handel om het fust te reinigen. In de praktijk zien we dat bij op zich goede machines toch de reini- ging onvoldoende is. Dit kan zijn door een verkeerde richting van de waterstralen (bij- voorbeeld dop iets gedraaid) of onvoldoen- de druk. Neem voor het seizoen de proef op de som. Neem enkele zichtbaar vuile bakken en controleer of alle delen goed schoon worden gemaakt. Controleer ook of op alle plekken voldoende reinigingsvloei- stof komt. Houdbaarheid verbeteren Neem de volgende maatregelen om de houdbaarheid van de bloemen te verbete- ren:

planten en het gewenste bloeitijdstip. Als de bollen begin november zijn geplant voor de bloei in maart of april, koel dan bij een af lopende temperatuur tussen de 7°C en 0,5°C. Regel de koeltemperatuur op de lengte van de spruit. Laat de tempe- ratuur in verband met schade niet onder de 0°C zakken. Let op eventuele tempera- tuurverschillen in de cel. Koel de bollen die eind november voor de bloei in maart zijn geplant dertien tot veertien weken bij 5°C. Als de bollen eind december voor de bloei in april worden geplant, koel dan twaalf tot dertien weken bij 5°C. Luchtvochtigheid Narcissen hebben een hoge luchtvochtig- heid nodig. Houd de RV in de kas boven de 90%. Het is aan te raden in de kas isolatie aan te brengen. Goed bruikbaar zijn: enkel folie, noppenfolie, buisfolie en verschillen- de soorten schermen. Vooral bij vorst en bij gebruik van heteluchtverwarming is isola- tie noodzakelijk om de luchtvochtigheid op peil te houden. Door het vervuilen van de isolatie treedt een flink lichtverlies op. Dit vergroot de kans op strijken. Vooral bij iets hogere temperaturen in februari/maart is het risico van strijken aanwezig. Eenmaal uitgedroogde potgrond neemt zeer moeilijk weer water op. Het water loopt van de grond af. De meeste pothya- cinten staan per stuk op een kleine 7 cm pot. Hierin kan slechts een kleine hoeveel- heid water worden geborgen. Geef pothy- acinten daarom geregeld water. Dit geldt ook voor potten waar meerdere bollen op staan. Temperatuur in bewortelingsruimte Beworteling van hyacinten vindt plaats bij 9°C. Later in het seizoen kan de groei van de spruit bij deze temperatuur te snel gaan. Hanteer daarom de volgende tempe- raturen: • december 9°C, eventueel te verlagen naar 7 tot 5°C; • januari-februari-maart 5°C, als de bollen goed beworteld zijn en de spruitontwik- keling is te sterk de temperatuur verla- gen naar 2°C. Hiermee is de spruitontwikkeling goed in de hand te houden. Het is aan te bevelen om bij temperaturen beneden de 5°C de koudeperiode te verlengen. Bewaring Bewaar de knolletjes bij 23-25°C en houd een hoge relatieve luchtvochtigheid aan om het uitdrogen van de knolletjes te voor- komen. Wanneer het planttijdstip na half maart is, houd de bewaartemperatuur dan de laatste 4 weken voor het planten op Hyacint Watergeven pothyacinten Triteleia

17°C. Plant geremde Triteleia uiterlijk 25 juni. Lelie Grond Lelies stellen hoge eisen aan de grond. In een luchtige grond, die voldoende water vasthoudt, groeien de lelies het best. Zorg ervoor dat de grond na het planten goed om de bollen sluit. Werk tuinturf, turfstrooisel of ander orga- nisch materiaal door de bovenste 10-15 cm bij zware, kluiterige grond. Zeker op gronden met een hoge pH (>6,5) is het ver- standig om tuinturf door de grond te wer- ken. De pH zal hierdoor zakken. Afdekken met een laagje tuinturf of ander organisch materiaal voorkomt uitdroging. De stengel- wortels ontwikkelen zich dan beter. Voor- kom dat er een ‘plaat’ in de grond ontstaat door te spitten en daarna licht te frezen. Bladverbranding Bladverbranding in de lelies komt voor bij de dikkere maten bollen. Zowel bij de Aziaten als de Oriëntals komen cultivars voor die extra gevoelig zijn. Het blad van Aziaten wordt veelal grijs en soms bruin. Het blad van Oriëntals wordt veelal bruin. De bladeren in de kop van de plant aan de basis van de knoppen verbranden het eerst.

• Voorkom bloemverdroging en kiepen zoveel mogelijk. Tulpen die tijdens de broei niet verdrogen of kiepen, maar er wel ‘tegenaan zitten’ komen op de vaas slecht uit; • Oogst de tulpen in het juiste stadium; • Houd de periode van oogsten tot veilen zo kort mogelijk; • De tulpen met de bol eraan direct rechtop in de koelcel plaatsen; • Bewaar de bloemen bij een temperatuur van circa 2°C; • Doe een klein beetje water in het fust, voor een stevige bos tulpen; • Schakel bij twijfel over het juiste oogst- stadium de contactpersoon van de veiling in; • Door het toevoegen van onder meer Chry- sal BVB (Plus) wordt het vaasleven ver- lengd. Narcis Koeling ‘Tête-à-Tête’ De koelduur van de cultivar ‘Tête-à-Tête’ op pot is afhankelijk van het tijdstip van

Gevoelige cultivars Bekende gevoelige Aziaten voor bladver- branding zijn ‘Navona’ en ‘Brunello’ . Bij de Oriëntal ‘Expression’ kan ook hevige bladverbranding voorkomen. Soms is het zo erg dat er broeikoppen optreden, waar- bij de hele bloeiwijze verloren gaat.

Voorkomen • Gebruik geen dikke bolmaten van gevoe-

64

23 november 2017

Made with FlippingBook Annual report