Greenity 67

LICENTIELEED Wat te doen?

Kwekers die meer telen van kwekersrechtelijk beschermde rassen dan is vastgelegd in de licentieovereenkomst. Kwekers die beschermde rassen onder een andere naam verkopen. Of kwekers die minder bollen opgeven dan ze daadwerkelijk hebben verkocht.

Zomaar een paar voorbeelden van licentieleed. Heeft het zin om er een zaak van te maken? Jazeker, maar zorg wel voor een goede voorbereiding. Al blijft voorkomen altijd nog beter dan genezen.

Tekst: Monique Ooms

V eredelaars steken veel tijd en kennis in de ontwikkeling van nieuwe rassen. Door nieuwe introducties onder kwekersrecht te verkopen, winnen ze die investering terug. Een licentie kost geld en aan het ge- bruik ervan zijn voorwaarden verbonden. Dat lijkt op zichzelf allemaal redelijk en logisch. Toch zijn er ook vakgenoten die dat anders zien en de vrijheid nemen om ‘wat losser’ met de afspraken om te gaan. Dat leidt per jaar tot enige tientallen aan- varingen tussen licentiegevers en kwekers. “In de meeste gevallen komt zo’n zaak niet voor de rechter omdat beide partijen besluiten te schikken”, weet advocaat Hid- de Koenraad, specialist in kwekersrecht en partner bij Boekx Advocaten uit Amster- dam. “Zo’n drie tot vijf keer per jaar komt een zaak toch voor de rechter.” Koenraad

die ermee werkte, zei de licentievergoe- dingen niet meer te kunnen betalen. Daarop beëindigde de licentiegever het contract. Een andere partij nam echter de bollen over en zette de teelt van de gewas- sen voort. Aanvankelijk leek het erop dat deze opvolger de licentiekosten zou gaan voldoen, er zou een nieuwe overeenkomst worden opgesteld. Er kwam echter geen nieuw contact tot stand.” Dat was het begin van een slepende rechtszaak waarbij de nieuwe eigenaar van de kwekersrechtelijk beschermde gewassen onder andere beweerde dat de bollen ‘versnipperd’ zouden zijn, terwijl BKD-certificaten het tegendeel bewezen, schriftelijke getuigenverklaringen niet echt bleken te zijn, bollen onder een valse naam op de markt werden gebracht, en

raadt zijn cliënten altijd aan om het niet zover te laten komen. “Procederen kost veel tijd, energie en geld. Je moet je vooraf dan ook serieus afvragen wat er op het spel staat. Als er een mogelijkheid is om te schikken, is het raadzaam om daarvoor te kiezen.” CONTRACT BEËINDIGEN Mocht het toch tot een rechtszaak komen, dan moet je als eiser zorgvuldig te werk gaan, benadrukt Koenraad. Hij refereert hierbij aan een zaak tussen een licentiege- ver en een kweker die negen jaar heeft ge- duurd en uiteindelijk in het voordeel van de licentiegever uitpakte. Koenraad was in het begin kort betrokken als advocaat van de eiser, later nam een collega de zaak van hem over. “Het ging om kwekersrechtelijk beschermde amaryllisbollen. De kweker22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs