Greenity 67

‘De markt is klein, maar kan groeien’

De bloementeler kiest ervoor om de dahlia’s niet te pluizen. “Dat doe ik niet, omdat het nogal arbeidsintensief is. Wij oogsten wat minder lange dahlia’s in een segment dat meer geschikt is voor de massa, maar dat bevalt ons prima.” VRAAG IS ER Op jaarbasis produceert Hogenboom een miljoen dahliab- loemen. Het merendeel gaat direct naar groothandelaren als Holex, W.K Heijl en FleuraMetz. “Daar onderhoud ik regelma- tig contact mee over de snijdahlia’s die ik lever. Na elk seizoen bekijken we welke kleuren goed hebben gelopen en waar een verschuiving wenselijk is.” De rest veilt Hogenboom via de klok. Half mei is hij tevreden over de prijs die hij krijgt. Omdat Hogenboom met een aantal vaste afnemers werkt, lukt het om de zomerperiode goed door te komen. Dan ko- men er namelijk ook veel bloemen van buiten op de markt. “Je moet zorgen dat je voor juli de contacten met je verko- pers op orde hebt.” Hogenboom ziet een goede toekomst voor het telen van dahlia’s voor de bloementeelt vanuit young plants. “We willen dit verder gaan professionaliseren. Zo kunnen we nog veel meer mensen laten genieten van de dahlia. We denken erover na om jaarrond young plants te gaan leveren, zodat zowel op het noordelijk als het zuidelijk halfrond bloemen- telers hiermee aan de slag kunnen. Zo kunnen we de bloe- menteelt van dahlia’s op een hoger plan brengen.”

14

22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs