Greenity 67

Deer-resistant design Karen Chapman Timber Press ISBN 978-1-60469-849-7 Prijs: ongeveer 25 euro

Hert hoeft tuinplezier niet te bederven

Deer-resistant design Karen Chapman

Tekst: Arie Dwarswaard

Bijna tien jaar geleden verscheen het eerste boek over tuinplanten die ‘hertbestendig’ zijn. Het was zeker voor die bedrijven die actief zijn op de Amerikaanse markt een interes- sant boek vol met bomen, struiken, vaste planten en bloembollen die herten links laten liggen. In ons land zijn er al alleen in de omgeving van de Amsterdamse Waterleiding- duinen problemen geweest met herten die tuinen kaalvraten, maar in de Verenigde Staten en in Canada is dit een groter probleem dat het tuinplezier van menig liefhebber grondig heeft bedorven. In het boek Deer-resistant design te- kende Karen Chapman de verhalen op van een aantal tuinliefhebbers die de strijd met herten en andere tuinslopers aangingen en daar ook succes mee wisten te boeken. Der- tien verhalen uit sterk uiteenlopen- de gebieden, met tuinen van groot en klein formaat, maar met als rode draad het succes om toch een mooie tuin te creëren, ondanks de aanwe- zigheid van herten. Soms kiezen

eigenaren voor een flink hek of een natuurlijke barrière, de andere keer zijn ze nagegaan waar de paden van de herten liepen om op basis daar- van hun keuze voor de beplanting te bepalen. Niet erg geslaagd vindt de auteur een tuineigenaar die zijn collectie Hosta beschermt door rond zijn tuin visdraad te spannen. Wat er allemaal wel kan, oogt hoop- vol. Wie in een omgeving woont waar zich herten, woelmuizen of grondeekhoorns ophouden, kan nog heel goed een aantrekkelijke tuin aanleggen. Wat bolgewassen betreft, is er keuze uit onder meer narcissen, Hyacinthoides non-scrip- ta en Tulbaghia violacea. Aan vaste planten is er veel meer keuze: Eryn- gium, Spirea japonica, Achillea mil- lefolia, Geranium, Ligularia en Gau-

ra, om maar enkele voorbeelden te noemen. En dan is er nog een scala aan bomen en struiken die toepas- baar zijn. Naast de verhalen over de vaak toch wel zeer ruim opgezette tuinen, vestigt Chapman ook de aandacht op combinaties van plan- ten die bruikbaar zijn in schalen en potten die op het balkon of de patio zijn neer te zetten. Een welkome aanvulling, die duidelijk maakt dat ook op de vierkante meter er nog genoeg kleurbeleving mogelijk is als er herten in de omgeving rond- dwalen. Chapman heeft in dit boek vak- kennis gekoppeld aan de ervaring van tuinliefhebbers. Samen met voldoende gevarieerd beeld is een inspirerend boek gemaakt om grote tuinbedreigers adequaat te verslaan.22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs