Greenity 67

T E C H &M E C H

Inde rubriek Tech&Mech is er aandacht voor zowel nieuwe als vernieuwende producten uit de sector. Een plek waar techniek en mechanisatie structureel aandacht krijgen.

Klimaatcomputer SC400 Sercom Regeltechniek www.sercom.eu circa € 2.500 exclusief btw

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: PR

Klimaatcomputer voor de kleine kas

De aanschaf van een klimaatcompu- ter voor de kas is meestal een flinke investering. Sercom komt nu met een complete klimaatcomputer op de markt die kan worden ingezet op één afdeling. Kleiner en dus ook betaalbaarder. Ideaal voor kleinscha- lig gebruik. De belangstelling voor de verdere automatisering van het teeltproces groeit nog altijd, weten ze bij Ser- com Regeltechniek. Ruud Swart van Sercom vertelt: “Tuinders en telers zijn continu op zoek naar betaalba- re oplossingen om hun gewassen te monitoren en het teeltproces te verbeteren. Duurzaamheid, energie- en waterbesparing vormen daarbij belangrijke uitgangspunten. Het is echter niet voor iedere ondernemer weggelegd om daarin grote inves- teringen te doen. Een standaard klimaatcomputer kost al snel tussen de 10.000 en 15.000 euro.” Daarom komt Sercom nu met de SC400 op de markt. EEN AFDELING PER UNIT “Deze klimaatcomputer, die ook voor watergift kan worden ingezet, hebben wij ontwikkeld voor de ‘eenvoudige’ kas waarin minder

kan worden doorgekoppeld, dus daarmee kun je ook de andere units bedienen. Dat is een eenmalige investering.” Voor de watergift kun- nen tot drie aanvullende units wor- den aangesloten, waardoor het aan- tal kranen kan worden uitgebreid tot 56 stuks. De aanvullende units, die feitelijk alleen de kranen aanstu- ren, zijn daardoor een stuk goedko- per dan van de eerste computer. OOK VOOR ROLKASSEN De klimaatcomputer is eenvoudig te bedienen en kan worden ingezet in de glazen kas, maar is ook geschikt voor tunnelkassen, rolkassen of buitenteelt, zoals voor zacht fruit of bomen. “Je kunt de besturing en monitoring van het systeem op af- stand doen op je smartphone, tablet of pc, via een app die wij hiervoor hebben ontwikkeld. Daarmee heb je direct een goed overzicht van de situatie in de kas.”

geavanceerde functies nodig zijn. Het systeem bevat vrijwel alle func- ties die nodig zijn om het gewas optimaal te kunnen beheersen. Anders dan bij andere systemen, richt de SC400 zich op één afdeling per unit. Daardoor is het systeem scherper geprijsd en komt de aan- schaf van een klimaatcomputer ook binnen het bereik van kwekers en tuinders met een wat kleiner bud- get.” Het systeem bevat een aantal functies die speciaal voor de SC400 zijn ontwikkeld, zoals een nieuw slim weerstation, die de ingangen naar de unit beperkt houdt, zodat er meer ruimte is voor andere functio- naliteiten. Daarnaast is de software versimpeld, zodat het eenvoudiger is om instellingen te maken voor tuinders die nog niet eerder met procescomputers voor klimaatbe- heer hebben gewerkt. Het systeem is uit te breiden naar meerdere units. “Het weerstation

22 mei 2020

19

22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs