Greenity 67

Met de financiële kracht én het netwerk van investeerder Synergia gaat gladiolenveredelaar For Ever Bulbs nieuwe markten openen. Dat is tenminste de verwachting van de deelnemers aan het gladiolencollectief en van de investeerder, die kansen ziet voor gladiool in het algemeen en Glamini in het bijzonder. Investeerder neemt meerderheidsbelang For Ever Bulbs wil nieuwe markten gladiool aanboren

Theo van Aanholt, directeur For Ever Bulbs: “Zomerbloemen worden belangrijker voor supers.”

Tekst: Ellis Langen en Hans van der Lee | Fotografie: René Faas, PR

E en jaar waren For Ever Bulbs BV en bedrijvenbemiddelaar Oaklins bezig met het zoeken naar de juiste partner. De aanleiding voor de gladiolenveredelaars en -vermeerderaars om op zoek te gaan was de wens om de markt te verbreden en vanwege gebrek aan opvolging. De klik ontstond uiteindelijk met Synergia Capital Partners, onder meer van- wege het retailnetwerk van de investeerder. For Ever Bulbs is een onalledaagse verede- laar, want de rassen worden niet uitgege- ven tegen royalties. In plaats daarvan gaat ze de samenwerking aan met contractte- lers. Het teeltmateriaal bij de contracttelers blijft eigendom van For Ever Bulbs. Dit jaar wordt ongeveer 200 hectare geteeld, tegen een kleine 170 hectare vorig jaar. For Ever Bulbs betaalt de contracttelers een teeltvergoeding voor de knollenproductie. “Ons verdienmodel is het verschil tussen kostprijs en verkoopprijs van de knollen”, verklaart directeur Theo van Aanholt. Door de duidelijke afspraken met de contractte- lers en het feit dat de leverbaarproductie door For Ever Bulbs wordt bepaald, is er volgens de directeur een zeer goed gevoel over de markt voor de verschillende rassen en hoeveelheden. Contracttelers krijgen een fikse opdracht mee. “De knollen moeten een bepaalde maat krijgen. We hebben goed uitgezocht hoe dik we ze moeten planten om gevraag- de maten te oogsten. Knollen voor Taiwan

bijvoorbeeld, moeten 8 tot 10 zijn en niet groter. Anders wordt het versturen te duur en te grote knollen zijn ongeschikt voor de bloemproductie daar. Wij maken de teelt- planning voor al onze contracttelers. Zij krijgen een Excel-bestand waarin staat hoe dik ze moeten planten en wat ze moeten oogsten. Als ze de maat niet maken die wij vragen, krijgen ze de bollen niet betaald. Dat klinkt lelijk, maar onze contractanten zijn eraan gewend om geprogrammeerd te produceren. Dit model wordt in de bollenteelt nog onvoldoende uitgerold. Een leliekweker bijvoorbeeld betaalt zijn contractteler gewoon per roe zonder al te veel eisen aan de te oogsten maten. Onze samenwerking met de contracttelers heeft ons groot gemaakt. We hebben het met elkaar gedaan.” Jaarlijks teelt en verkoopt For Ever Bulbs rond de 450 miljoen knollen. Tachtig pro- cent gaat naar bloemproductie in met name Europa, Oceanië en Zuid- en Midden-Ame- rika. Ongeveer 6 procent van de omzet komt van de knollen voor de Nederlandse gladiolenbloementeelt, circa 94 procent uit het buitenland. “Twintig procent van de knollen is voor droogverkoop en komt uit- eindelijk bij particulieren terecht. We heb- ben een strakke relatie met onze afnemers. De meeste van deze afnemers zijn vanaf het begin af aan bij ons. Er is sprake van een win-winsituatie, want we hebben een hoog serviceniveau voor onze afnemers. We zor-

For Ever Bulbs in de sector Er zijn zo’n 28 bedrijven die knollenteelt voor gladiolen doen. For Ever Bulbs is de groot- ste. Het bedrijf verhandelt circa 315 hectare van de 750 hectare gladiolen in Nederland. For Ever Bulbs is ontstaan uit een fusie tus- sen Coöperatie KV. For Ever, Gebr. Paarlberg en Glavema. De kralenteelt wordt geregeld door De Geus Troost en door Gebr. Paarl- berg, zij produceren dus het plantgoed. Het leverbaar wordt geproduceerd door acht contracttelers. Verkoper en planner Theo van Aanholt is directeur. For Ever Bulbs is in 1998 ontstaan met ver- edeling als basis. Tussen maken van een kruising en het commercieel maken van een ras zit ongeveer tien jaar. Vanaf begin 2000 is het bedrijf commercieel actief met de eer- ste eigen rassen. Behalve veredeling vormen de teelt en handel van grootbloemige gla- diolen en Glamini-knollen de hoofdactivi- teit. Het bedrijf heeft ook de bloementeelt van Glamini volledig in eigen hand. Glami- ni is de enige geschikte gladiool voor pot- productie, zegt Van Aanholt. For Ever Bulbs werkt daarbij samen met J.H. van der Vos- sen in Lisserbroek.

22

22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs