Greenity 67

gen dat ze krijgen wat ze nodig hebben.” Na 22 jaar veredelen omvat het pakket van For Ever Bulbs tussen de 100 en 120 grootbloemige rassen. Rond 2005 kwam de Glamini. “Van begin af aan gaven we vol gas op de kortere gladiool, want wij denken dat er een grote markt is voor een gladiool voor een normale vaas. We hebben nu vijftien hoofdsoorten in Glamini’s en voor droogverkoop tussen de tien en vijftien. Belangrijk voor het testen van onze nieuwe rassen zijn de proeven die we doen op be- drijven in Nederland, Engeland, VS, Japan, Taiwan, Spanje en Italië.” NETWERK VAN SUPERS De Glamini is volgens Van Aanholt de ideale retailbloem, met een goede houdbaarheid in de bloemenketen en op de vaas. Omdat de teelt nagenoeg zonder gewasbeschermings- middelen kan, voldoet de Glamini aan de strenge residunormen van de retail. Er zijn grote aantallen beschikbaar en het bedrijf is in staat ze te produceren voor een prijs die het voor de discounters mogelijk maakt om een bos voor 2,19 euro op de winkelvloer te zetten. Die potentie wil For Ever Bulbs graag beter benutten in de toekomst. Bemiddelaar Oaklins adviseerde For Ever Bulbs in de zoektocht naar een nieuwe medeaandeelhouder, en bracht zodoende Synergia aan als een van de kopers. Spe- cifieke reden om Synergia bij het proces te betrekken was dat de investeerder veel kennis heeft van agrarische bedrijven. “Sy- nergia heeft veel ervaring met het bouwen van goede bedrijven, specifiek in de agra- rische sector. Zo kunnen ze onder andere tezamen met hun achterban ergens aan de bel trekken als For Ever Bulbs op zoek is naar nieuwe afzetkanalen”, legt adviseur Frank de Hek van Oaklins uit. Invest- ment-directeur Paul van den Heuvel van Synergia: “We hebben een groot netwerk onder Europese grootgrutters. We willen de producten van For Ever bij meer supers zien te krijgen. Daar kunnen nu veel meer mensen mee aan de slag. Stabiele groei, maar ook versnellen, dat moet lukken.” De marges zijn volgens Van Aanholt klein, maar het volume maakt het goed. “We hebben de bloementeelt van Glamini zo veel mogelijk gemechaniseerd, daar- voor gebruiken we machines die we zelf hebben ontworpen.” De kostprijs van een Glamini-bloem ligt rond de 13 cent. Ruim negentig procent wordt direct verkocht. Het bedrijf probeert de bloem dagelijks voor elke klok te krijgen. “We gaan

Sinds 2005 heeft For Ever Bulbs de Glamini, een kleine gladiool die onder de eigen merknaam wordt verkocht.

door omdat zomerbloemen belangrijker worden voor de supers. Er vallen mogelijk snijbloemen als lelies en chrysanten af die niet makkelijk geteeld kunnen worden, omdat de supers eisen stellen aan gewas- beschermingsmiddelengebruik.” Aldi Duitsland is de grootste afnemer. For Ever Bulbs wil graag ook andere grote re- tailers als klant en daarom zochten de on- dernemers een kapitaalkrachtige partner met een netwerk in die hoek. Van Aanholt en zijn collega’s zorgen voor het product: “We hopen dat andere supermarkten aansluiten en ook Glamini’s willen, omdat we een goed product neerzetten. Grote eenheden die redelijk goedkoop geprodu- ceerd kunnen worden, daar zie ik vooral een rol weggelegd voor Glamini.” Het komende bloemenseizoen ziet er volgens de directeur rooskleurig uit voor Glamini. In de coronatijd liet de bloe- menverkoop in de supermarkt een ruime plus zien. Tegelijkertijd signaleert Van Aanholt een flinke krimp in het areaal zonnebloemen. De gestegen luchtvracht- kosten zorgen bovendien voor problemen met importbloemen en er zijn ook nog eens overstromingen in een groot deel van Kenia. “Daar komen voorlopig geen bloe- men vandaan.” Bang voor een te krappe productiecapaciteit bij For Ever Bulbs is de directeur niet. Mocht er een tekort drei- gen, dan wil het bedrijf de bloemen door kwekers op contract laten telen.

22 mei 2020

23

22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs