Greenity 67

C O L UMN

Zijn agenda wordt ook in mei nog flink in beslag genomen door de coronacrisis. Inmiddels hebben ondernemers al een voorschot gehad uit het noodfonds voor de sierteelt, maar zijn er ook nog knelpunten opgedoken. “Daar hebben we over- leg over met RVO en het ministerie van LNV. Zo zijn er bedrijven die door extra investeringen een lager gemiddelde omzet hebben over de afgelopen drie jaar. Hoe gaan we daarmee om? Daarover vindt overleg plaats.” Ook zijn er nog veel vragen waar ondernemers mee zitten. Via een webinar dat donderdag 14 mei plaatsvond, konden KAVB-leden vragen stellen. Aan dit door FloraHolland, Glastuinbouw Nederland en de KAVB georganiseerde webinar deden bijna tweehonderd KAVB-leden mee. Ook denkt het Crisisteam voor de Tuinbouw na over een vervolg op het nood- fonds voor de sierteelt. “De eerste tranche loopt van 12 maart tot 11 juni. Maar dan zijn we er nog niet. Kijk alleen al naar alle bloemen die nu nog in de grond zitten en na 11 juni op de markt komen. Wat gaan de markten in binnen- en buitenland doen. Hoe herstellen die zich? Dat weten we nog niet. Daarom zitten we er bovenop. Dat kunnen we doen, omdat we goed met elkaar samenwerken. Dat heeft ons vanaf het begin goed geholpen. Als we niet goed georganiseerd waren, dan zou de sector er een stuk slechter voor staan.” Jaap Bond: ‘We werken aan een tweede ronde’

Blijven vertellen

Jolijn Zwart - van Kessel adjunct-directeur zwart@kavb.nl

22 mei 2020 Waar mensen samen werken ontstaan kracht, eensgezindheid, saamhorigheid. Dat is waarvoor een brancheorganisatie als de KAVB ooit is opgericht. Het is precies waar we voor staan. Ik wens u gezondheid toe en saamhorigheid als sector. Immers, alleen ben je snel, maar samen kom je verder. Mijn eerste column ging over bollentrots. Hierbij deed ik een oproep om te vertellen hoe de bollenteelt werkt, omdat we zo’n mooie sector hebben. Inmiddels hebben we gemerkt dat ons verhaal vertellen werkt. Zo vroeg voorzitter Jaap Bond toen de co- ronacrisis begon om uw ervaringen en zor- gen en kreeg een volle mailbox. Deze ver- halen heeft hij gedeeld met het ministerie en zo kwam het noodhulppakket heel snel voor elkaar. Samen optrekken en je verha- len delen loont dus! Ook richting de politieke lobby werkte het om ons verhaal te vertellen. Tijdens een vir- tueel bedrijfsbezoek aan onze bollensector door Europarlementariër Jan Huitema, die wilde weten wat specifiek bollenproblemen waren, hebben we ondernemers hun erva- ringen laten delen. Hier was de boodschap: de coronacrisis is nog lang niet voorbij in de sierteelt, maar zit nog in de grond. Vervol- gens pleitten Huitema en enkele collega’s voor extra en langduriger maatregelen voor de sierteelt vanuit Europa. Ondernemers deelden hun verhaal over andere manieren van afzet via pop-up-web- shops, en drive-thru’s. En de consument steunde via de ‘steun-de-kweker’-actie veel kwekers door rechtstreeks bloemen af te nemen. Maar een crisis of aanval van negatief ge- stemde omwonenden moet niet de aan- leiding zijn ons verhaal te vertellen. Ons verhaal moet jaarrond verteld worden en in beeld zijn. Vandaar vanuit de website www.lelieteelt.nl en productgroep Lelie de oproep om in estafette elke maand een kwe- ker vier weken lang iets te laten vertellen over gebeurtenissen op zijn of haar bedrijf. Via foto’s, filmpjes of vlogjes die geplaatst en gedeeld gaan worden via de externe site www.lelieteelt.nl. Hebt u iets te vertellen? Meld u dan aan! En voor de komende tijd: ik wens u inspiratie toe om te blijven ver- tellen. Ik zal het delen, zoals beloofd! #Bol- lentrots.

Nationale Irisdag: 1,2 miljoen mensen bereikt

Voor de derde keer werd op initiatief van de KAVB op vrijdag 8 mei de Nationale Irisdag gehouden. Vanuit de KAVB-productgroep Iris zijn er ook dit jaar diverse acties in gang gezet om de iris als snijbloem te promoten. Zo besteedde boer Tom Groot in zijn wekelijkse tuinrubriek in VRIJ Magazine aandacht aan de iris. Dit magazine is de zaterdagbijlage van de Noord-Hollandse dagbladen en het Leidsch Dagblad. Ook het tijdschrift Vriendin zette de iris in het zonnetje. Diskjockey Giel Beelen is al een paar jaar het gezicht van de Nationale Iris- dag. Ook dit jaar konden luisteraars van zijn radioprogramma mensen met de voornaam Iris voordragen voor een boeket met irissen. Via Facebook werd het bericht flink gedeeld en bereikte zo ruim drieduizend mensen. Ook het Instagram- account van Beelen was populair: 1.706 likes en 359 reacties. Beleidsmedewerker Annika Versloot van de KAVB is tevreden met het resultaat. “Met deze actie heb- ben we zo’n 1,2 miljoen mensen bereikt en hebben er 6.300 mensen meegedaan. Een mooi resultaat.”

25

22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs