Greenity 67

Internationale Vrouwendag is traditioneel belangrijk voor de bloemenhandel in Oost-Europa. Van die piek heeft de sector nog net kunnen profiteren voordat de lockdown van kracht werd. In deze periode moeten de orders voor bloembollen binnenkomen bij de Nederlandse export. Dat lijkt wat trager dan anders te verlopen. ‘Seinen op oranje’ in Oost-Europa

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: PR

D e lockdown in het oosten van Europa kwam wat later dan in het westen. Dat was gunstig voor de bloemenverkoop, is de ervaring van Willem Boon van Boon Export uit Bovenkarspel. “Wij leveren tulpenbollen aan broeiers in Rusland en de Oekraïne. Voor onze klanten ligt de piek in de productie rond Internationale Vrouwendag op 8 maart. Daarna is het tulpenseizoen zo’n beetje voorbij. Broeiers hebben nog net van die piek kunnen profiteren, de lockdown kwam daarna.” Het prijsniveau was ‘redelijk’, weet Boon. “De prijzen waren iets hoger dan voor Vrouwendag, maar niet zo spectaculair als vorig jaar, toen het aanbod schaarser was dan de vraag. De handel werd echter nog niet beïnvloed door corona, daarmee hebben de broeiers geluk gehad.” NIEUW SEIZOEN Daarna komen er andere gewassen in de kas. “De verkoop daarvan verloopt een stuk moeizamer. Onze klanten leveren vooral aan bloemisten en vanwege corona moesten de bloemenwinkels sluiten waar- door de handel gedeeltelijk stilviel. Dat kan op termijn gevolgen hebben voor de cashflow, dus dat zorgt wel voor wat on- zekerheid.” Normaal gesproken ontvangt Boon in deze periode de eerste orders voor het nieuwe seizoen. “Er komen wel wat aanvragen binnen, maar het gaat trager dan anders.” Ook de betalingen lopen anders dan anders. “Voor enkele laatste

deelbetalingen komt de vraag of ze wat later mogen betalen.” Overigens heeft dat niet alleen met corona te maken, weet Boon. “Als gevolg van een olie-oorlog is de roebel flink in waarde gekelderd, waar- door onze klanten opeens meer geld kwijt zijn voor Nederlandse bollen.” De klanten van Kébol uit Rijsenhout hebben de catalogi en prijslijsten voor de herfst ontvangen met het verzoek om voor 1 juli hun bestellingen door te geven. Timmo Draaisma, salesmanager bij Kébol, vertelt: “De orders beginnen nu binnen te komen, maar de piek ligt meestal tussen half juni en half juli.” Zijn indruk is dat de handel ‘wat stroever’ verloopt dan vorig jaar, maar hij maakt zich nog geen grote zorgen. “Er is wel vraag naar het product. Vergeleken met vorig jaar om deze tijd loopt het aantal aanvragen nog niet veel achter. Behalve corona spelen dit jaar meer factoren een rol, zoals de gedaalde waarde van de roebel en de fytosanitaire hobbels in de route naar Rusland.” Op basis van de jarenlange ervaring die Kébol heeft met deze afzetmarkt relativeert Draaisma: “Meestal vinden ze wel een weg. De Russen zijn wel wat gewend qua problematiek, ze vechten er graag voor.” Intussen onderhoudt hij intensief contact met zijn klanten. “Zo blijven we op de hoogte van de marktontwikkelingen, de stemming en sfeer bij onze klanten.” Inmiddels zijn tuincentra en retailers weer geopend. “Dat biedt perspectief. Juist

30

22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs