Greenity 67

‘Misschien zijn zij de werknemers van straks’ Hoe zorg je dat je in de toekomst voldoende personeel voor de bloembollensector hebt? In Noordwijk hebben ze daar een mogelijke oplossing voor gevonden. Kinderen uit de bovenbouw van de basisscholen worden uitgenodigd een kijkje te nemen bij verschillende agrarische bedrijven in het dorp. Het eerste bezoek, vlak voor de coronacrisis uitbrak, werd door de kinderen positief ontvangen. Een goed teken, aldus Sandra Balk van Creatizz. “Ook na de coronatijd heeft de sector mensen nodig. Al was het maar voor een vakantiebaantje of een stage.”

Tekst en fotografie: Roza van der Veer

22 mei 2020 de bedoeling dat in het voorjaar een flink deel van de twintig groepen op bezoek bij verschillende telers zou gaan. De uitbraak van de coronacrisis stak hier een stokje voor, want na het eerste bedrijfsbezoek be- gin maart werd het project stilgelegd. Balk gaat ervan uit dat na de zomervakantie de ruim twintig bedrijfsbezoeken opnieuw worden ingepland. “In deze coronacrisis blijkt maar weer eens hoeveel behoefte mensen aan natuur hebben. Daarom is het zo belangrijk dat we kinderen bewust maken van die natuur en de velden in hun omgeving. Maak ze bekend met de bedrij- ven die met de natuur werken en laat ze weten hoe de bollen en planten worden geteeld. Onbekend maakt onbemind. En S andra Balk organiseert de school- uitjes met financiële steun van het Agrarisch Ondernemersfonds Noordwijk. Aanvankelijk was het

straks na de coronatijd hebben bedrijven toch weer mensen nodig.” Dat de kinderen het werk op de agrarische bedrijven interessant vinden, blijkt tijdens het eerste bedrijfsbezoek dat begin maart plaatsheeft bij bloembollenkwekerij en broeierij HL Hogervorst aan de Kapellebo- slaan in Noordwijk. 25 kinderen van klas 6b van Daltonschool Klaverweide krijgen hier van kwekersvrouw en mede-eigenaar Sandra Hogervorst een lesje bollen telen en broeien in de kantine. Aan de hand van foto’s wordt de kinderen gevraagd wat ze denken dat er gebeurt. Zo krijgen ze informatie over het planten van bollen, het werk van de ziekzoeker, het sorteren van de bollen, het bewaren in koelcellen om de winter na te bootsen en het gebruik van kuubkisten waardoor veel zwaar werk is verdwenen. Ook is er uitleg over waarom je niet in een bollenveld mag

lopen. “Omdat je dan op de plantjes gaat staan”, weet een meisje. “Heel goed”, prijst Hogervorst. “Maar ook omdat een plantenvirus of -bacterie aan je broekspij- pen kan worden meegenomen van een ziek naar een gezond veld. Dat kunnen jullie nu voortaan vertellen als je iemand in een veld ziet lopen.” PLAATJE De inmiddels op hun stoelen wiebelende kinderen mogen mee het bedrijf in. Kijken in de koude koelcel naar de gele punten van de opgeplante hyacinten, de trekker en de tafels waar de bollen in een sierpotje worden gezet, al dan niet voorzien van steker, kleurige steentjes en mos. ‘Woow’ en ‘vet’, klinkt er als ze langs een tafel ko- men waar potten bloeiende bollen staan, klaar om gefotografeerd te worden. “Als jullie iets willen kopen op een website, wil

32

22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs