Greenity 67

‘Hopelijk ontwikkelen een paar kinderen liefde voor het vak’

22 mei 2020 voor dit vak. We hebben het in ieder geval dichterbij gebracht.” Of veel kinderen na alle nog komende bedrijfsbezoeken uitein- delijk een keuze voor de agrarische sector maken, is natuurlijk afwachten. Balk: “Ze weten straks wel dat in deze sector veel verschillende banen zijn. Het is niet alleen zwaar en viezehandenwerk.” POSITIEF BEELD Sandra Hogervorst is tevreden over het bezoek. “De kinderen zien in het voorjaar alleen de bollenvelden, maar nu weten ze ook wat er in de kas en de schuur gebeurt. Hopelijk hebben ze een positief beeld van de sector en verspreidt dat zich als een olievlek.” Ze wijst erop dat de kinderen nu weten wat er allemaal moet gebeuren voordat het potje met bol kan worden verkocht. “Ze snappen het proces. En wie weet zijn zij wel onze werknemers van de toekomst.” Inmiddels heeft ze de door de leerlingen thuis opgekweekte hyacint via opgestuurde foto’s beoordeeld. Op hun prijs moeten de kinderen nog even wach- ten tot de coronacrisis achter de rug is. Ook Sandra Balk van Creatizz kijkt terug op een geslaagd eerste schoolbezoek en hoopt op snelle voortzetting van het pro- ject. “We planten een zaadje en hopelijk ontwikkelen een paar kinderen liefde hoor”, geeft de kwekersvrouw als tip. Dan zit het uitje erop. Alleen nog even vragen wie er nu in een bollenbedrijf wil werken. In de klas met 25 kinderen gaan er zes vingers omhoog. Jens wil op het land werken, Kick lijkt het leuk om nieuwe creaties te bedenken. Ook Isa kiest daarvoor. En wat wilde ze worden voordat ze bij het bollenbedrijf binnenstapte? Ze wijst op haar shirt van FC Barcelona. “Profvoetballer natuurlijk.”

Bloembollenkwekerij en broeierij HL Hogervorst in Noordwijk ontvangt een klas basisschoolkinderen.

je ook een plaatje zien. Je kunt dus ook als fotograaf werken”, legt Hogervorst uit. MOESTUINTJES Ook de kas waar alle potten met verschil- lende bolbloemen staan, maakt indruk. Hogervorst wijst op de ‘douchekopjes’ om de plantjes water te geven. “Hoe weet je nu welke bloem er uit een bol komt?”, wordt gevraagd. Hogervorst laat een hyacint zien en wijst op de gekleurde rand van de pot. ‘Welke kleur denken jullie dat deze bloem krijgt?”, vraagt ze. Blauw, weten de kinderen gelijk. Bij de narcissen wijst Hogervorst op een etiket bij een narcis. “We houden alles precies bij.” “Net als bij de moestuintjes”, concludeert een jongetje. Dan is het tijd om terug te gaan naar de kantine. Er is werk te doen, namelijk het creëren van een nieuw product. In groep-

jes mogen de schoolkinderen twee potjes bollen in een sierpot zetten en er versier- selen aan toevoegen. De ene groep moet iets hips en kleurigs maken, de andere de puur-natuur-stijl, terwijl de derde groep met brocante aan de slag gaat. “Dat is iets voor een balletvrouw”, constateert iemand bij de hippe trend. “Een vrouw van zestig die breien leuk vindt”, roept een ander bij de brocante. “Dat is saai hoor”, is het commentaar van een klasgenoot. En dan gaan ze aan de slag. Ze kiezen potjes, pak- ken gekleurde steuntjes, wol en stekers en maken gezamenlijk, luid overleggend, een creatie. Sandra Hogervorst vindt ze alle- maal goed gelukt. “Ik ga ze aan Gert-Jan laten zien voor een nieuw idee”, belooft ze de klas. Dan krijgen ze nog allemaal een potje met een hyacint mee om thuis te proberen de mooiste bloem te krijgen. “Wel water geven en in het licht zetten

33

22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs