Greenity 67

C O L UMN

Mooie dag

Jos Duin - manager Koelen en Prapereren j.duin@cnb.nl

Het is een mooie dag. Althans, als je op het weer afgaat. De tulpenvelden zijn reeds gekopt en liggen er rustig bij. Al- leen de beregeningsinstallatie draait zijn uurtjes. Het is een mooie dag. Althans, als je werkplek zich niet bevindt aan de keu- kentafel met drie kinderen eromheen. Of wanneer je niet verplicht naar zolder bent verhuisd om te werken, om nog een béétje productief te kunnen zijn voor de zaak. Het is een mooie dag. Althans, wanneer je de vrijheid hebt om buiten te zijn om je werk te kunnen doen, bijvoorbeeld ziekzoeken in een veld met mooie bol- gewassen. Waar zelfs tien meter afstand geen probleem hoeft te zijn. In deze co- ronatijd doemt de vergelijking met de WOII regelmatig op: krijgen we door de niet zelf verkozen lockdown nu mis- schien een ‘beetje’ het gevoel hoe het toen moet zijn geweest (opdat wij niet vergeten) of is dit onvergelijkbaar? Het is een mooie dag. Het is alsof de we- reld stil staat. Voor veel mensen is dit een tijd van bezinning: moet het alle- maal wel zo hard, zo veel, zo snel, zo ver- vuilend, zo… Zal er echt veel veranderen in het post-coronatijdperk? ‘Never waste a good crisis.’ Ik vraag het me sterk af. Het ís een mooie dag, maar met een be- hoorlijke kanttekening. Voorlopig zijn er genoeg ondernemers die al watertrappe- lend het hoofd met moeite boven water weten te houden. Relativeer dát maar eens. Hoewel, genoeg ondernemers die het moeilijk hebben maar toch vooruit blijven kijken. Want dat is wat telt, dat is ondernemerschap, zien dat je je bedrijf gaande houdt, ook in deze bar moeilijke tijden. Ht vereist veerkracht om er het beste van maken en dat zie ik bij veel ondernemers. 22 mei 2020 22 mei 2020

CNB productpromotie Ook bij CNB hebben we helaas de geplande evenementen moeten cance- len vanwege het coronavirus. Maar dat betekent niet dat onze klanten en vertegenwoordigers de producten niet willen showen. Daarom heb- ben wij een aantal alternatieve productpromotiecampagnes opgezet. Zo geven wij de komende tijd aandacht aan onder andere de producten pioen, iris en lelie. We trappen af met de pioen. Wij gaan op bezoek bij een aantal pioenen- kwekers (uiteraard houden wij gepaste afstand). Daar maken wij samen met vertegenwoordiger Ron Hoogeveen een korte bedrijfsvideo en wor- den een aantal opvallende of nieuwe pioenen uitgelicht. In de volgende Greenity doen wij daar verslag over en wordt er wat dieper ingegaan op de bedrijven en de pioenen. Na de pioenen gaan we verder met lelie en iris. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

Let op onze social-media- kanalen voor de video’s.

22 mei 2020

Dáár maak ik een diepe buiging voor.22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs