Greenity 67

T E E LT V E R B E T E R I NG

De hete zomers van 2018 en 2019 dwingen ons om beter na te denken over water geven. Het is zaak een gewas snel dicht te laten groeien, zodat het beter bestand is tegen hitte. Een goede structuur van de grond en een werkende drainage zijn daarbij onontbeerlijk .

Water geven met verstand

dan ook de volgende hete periode moeilijker doorstaan. Dit is wat er in 2019 is gebeurd. In 2018 was het over het gehele jaar heet en blijk- baar kan de plant daar beter tegen. De plant naar water laten zoeken kan eigenlijk alleen maar zonder ge- vaar als het gewas volgroeid is. Dan leidt matig water geven inderdaad tot sterkere planten. STRUCTUUR Een perceel met een goede struc- tuur zal veel beter reageren op een watergift. Als de structuur slecht is, kan veel water geven in bijvoorbeeld de Bollenstreek zelfs negatief uit- pakken. Met water geven wordt ook zuurstof in de grond gebracht. Als er te veel opdrachtigheid is, wordt de grond al snel zuurstofarm. In deze gevallen is zowel het geven van water, als het droog houden nega- tief. Een goede structuur en een goed werkende drainage kunnen dan veel voor het gewas betekenen.

De situatie in de voorgaande jaren heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Het is nog veel belangrijker dan we dachten om de gewassen in het voorjaar zo snel mogelijk dicht te laten groeien. De bemesting en de watergift in het voorjaar zijn dus voor een groot deel hierop gericht. STERK WORTELGESTEL Natuurlijk is het belangrijk dat plan- ten naar het water moeten zoeken om een sterk wortelgestel op te bou- wen. Toch is het niet verstandig dit gegeven aan het begin van de teelt te sterk te handhaven. Als in het voorjaar de vraag rijst of er water gegeven moet worden, dan moet het antwoord eigenlijk altijd ‘ja’ zijn. Gaat de plant een keer in de stress, dan kan dit zomaar betekenen dat het gewas weken later dicht staat. Komt er dan een hete periode, dan zal het gewas nog veel later dicht staan en zullen gevoelige gewassen blijven verbranden. Dit gewas zal

Tekst: Henk van den Berg, teelt- en bedrijfsadviseur Fotografie: René Faas

Na 2018 dachten we dat we een uitzonderlijk moeilijk jaar gehad hadden wat betreft water geven. Maar 2019 bleek nog veel lastiger. Voor een groot deel zat dat in de grote verschillen in neerslag over het land. In het oosten was 2019 door de droge start met het water- tekort uit 2018 vooral een verhaal van volhouden. In het westen was dat niet zo. Het hele land kreeg te maken met drie korte, extreem heftige hittegolven. In juni, in juli en in augustus nog een keer. Vooral de hitte in juni is de aanzet geweest voor de problemen. De planten die in deze eerste hittegolf in de proble- men zijn geraakt, hadden veel meer moeite met de volgende twee.

22 mei 2020

45

22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs