Greenity 67

S T E L L I NG

1,5 meter is op mijn bedrijf goed te doen

Ook als de coronacrisis straks is bedwongen, zal de an- derhalve-metersamenleving ‘het nieuwe normaal’ zijn, zoals premier Mark Rutte het noemt. Dat zal even puz- zelen zijn bij het sorteren en pellen op de bollenbedrij- ven en bij het planten op vasteplantenbedrijven. Toch is dat met enkele aanpassingen best te doen.

49 % E E N S

Op www.greenity.nl kunt u reageren op de nieuwe stelling: ‘Ik doe zeker een beroep op de steunmaatregelen voor coronaschade’.

Burgemeester Istanbul krijgt tulp De Nederlandse consul-generaal Bart van Bolhuis heeft burgemeester Ekrem İmamoğlu van Istanbul de ‘Istanbul-tulp’ overhandigd. Dat gebeurde via een digitale verbinding op6 mei. Aanvankelijk zou de Turkse burgervader Amsterdam bezoeken, maar dat ging niet door vanwege het coronavirus. De tulp en Turkije vormen als sinds de 16e eeuw een hechte band. Vanuit dit land maak- te de tulp zijn opwachting in het westen van Europa. De tulpenliefde in Turkije bleef tot ver in de achttiende eeuw. Tulpenboeken uit die tijd laten een bijzondere vorm zien: tul- pen met lange, smalle bloembladen, die de zogenoemde Istanbul-tulp werd genoemd. Begin 19e eeuw beschreef Pierre Joseph Redouté in zijn boek Les Liliacées een tulp die sterk met dit type tulp overeenkwam. Hij noemde deze Tulipa cornuta, dat kort daarna als acuminata is geregistreerd. Vanuit de World Tulip Society nam Ibo Gülsen vorig jaar het initiatief om na te gaan of er een relatie bestaat tussen de ‘Istanbul tulp’ en Tulipa acuminata van Redouté. “We heb- ben contact gehad met deskundigen in Nederland en Turkije en zij konden bevestigen dat T. acuminata wel moet zijn ontstaan in de tuinen van Constantinopel, nu Istanbul.” Kweker Hein Meeuwissen teelt Tulipa acuminata al vele jaren. “Dit is cultureel erfgoed dan we levend moeten houden. Niet alleen als plantgoed, maar ook vanuit historisch oogpunt, zodat liefhebbers over de hele wereld ervan kunnen genieten.” De tulpen van Meeuwissen kregen een fraaie plek in de tuinen van Paleis Het Loo, van waaruit de bloemengroet werd overgebracht naar Istanbul.

‘Investeerder in plaats van opvolger’

Om nieuwe markten te bereiken en om opvolgings- problemen op te lossen is een impuls van een in- vesteerder mogelijk. Volgens fusiebegeleider Frank de Hek van bedrijvenmakelaar Oaklins kiezen meer agrarische bedrijven voor die optie, ook in de bollen. “Met name de veredeling professionaliseert en we ver- wachten dat veel meer grote bedrijven zullen volgen.” Hij wijst op de bekende voorbeelden Dümmen Orange, Royal Van Zanten, Van den Bos en narcissenbedrijf Greenyard Flowers. “De sierteelt loopt op dit gebied tien, vijftien jaar achter op de tuinbouw en de zaadproductie.” In bijvoor- beeld de vruchtgroenteveredeling en -teelt stapten inves- teerders al veel eerder in. “De zaadteelt liep altijd voorop, nu volgt het bloembollensegment uiteindelijk.” Over het risico dat een investeerder zich terugtrekt als de rendementen tegenvallen, zegt De Hek dat het niet op- weegt tegen de voordelen. “Investeerders hebben vaak veel ervaring met het bouwen van bedrijven. Ze rationaliseren en professionaliseren bedrijven op een goede manier. Bij een bedrijfsovername van vader op zoon heb je ook geen garantie dat het goed gaat.” Oaklins begeleidde gladiolenveredelaar en -vermeerderaar For Ever Bulbs en vond Synergia Capital Partners bereid een meerderheidsbelang in het bedrijf te nemen. “Ook bij deze overname wordt rekening gehouden met mensen en cultuur”, zegt De Hek, die zich voor de gelegenheid ver- diepte in de gladiolensector. “Dat is een heel aparte sector voor ons. Bij veredelaars en vermeerderingsbedrijven is de scheidslijn altijd heel helder, maar in het bollensegment is dat niet zo en bij For Ever Bulbs zeker niet.”

C O L O F ON

22 mei 2020 De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven enmededelingen niet te plaatsen dan wel te wijzigen of in te korten. Overname van artikelen, berichten of fotografie is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity is een voortzetting van het tijdschrift BloembollenVisie (2003-2017). BloembollenVisie ontstond uit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE Hans van der Lee (hoofdredacteur), Lilian Braakman, Arie Dwarswaard, Ellis Langen en Monique Ooms (vakredacteuren), André Leegwater (eind- en webredacteur) FOTOGRAFIE René Faas VORMGEVING Filie Nicola en Lianne van ’t Ende WEBSITE www.greenity.nl CONTACT Postbus 31 | 2160 AA Lisse | tel. 0252-431 431 | info@greenity.nl ADMINISTRATIE tel. 0252-431 200 | naw@cnb.nl REDACTIEADRES Heereweg 347 | 2161 CA Lisse ABONNEMENTEN Excl. btwper jaar:Nederland€275,–, Europa€295,–, buitenEuropa€325,– ADVERTENTIES Bureau Van Vliet bv | Postbus 20 | 2040 AA Zandvoort | tel. 023-5714745 | zandvoort@bureauvanvliet.com UITGEVERS KAVB en CNB ISSN 2589-4099

Zie ook het artikel over For Ever Bulbs op pagina 22 en 23.

Vanwege de vele afgelastingen van evenementen door het coronavirus staat er in deze Greenity geen agenda.

5

22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs