Greenity 67

H E T OND E R Z O E K VA N

JEROEN WILDSCHUT: ‘Energiebesparing door minder ventileren kan goed’

In deze serie vertellen onderzoekers over hun werk voor de sector.

is. “Dat blijkt maar een relatief kor- te periode te zijn tijdens de broei. Meestal is het de middelste week. Als dat zo is, dan moet je dus zorgen dat in die periode je de RV terug- brengt onder de 80% en de weken ervoor en erna mag de RV oplopen. Een broeier kan er dus voor kiezen om in twee ruimtes te gaan broeien. De eerste en de laatste week in een kas waar de RV mag oplopen en de middelste week in een kas waar de RV onder de 80% blijft door er een ontvochtiger neer te zetten.” Wildschut beseft dat dit resultaat niet de standaard oplossing is. “Er zijn tussen cultivars enorme ver- schillen. Zo is ‘Purple Flag’ een heel gevoelige en ‘Strong Gold’ ook als hij geen calcium krijgt. Dat zijn maar twee van de honderden culti- vars die worden gebruikt. Daarnaast zijn er nog jaarverschillen.” STAP VERDER Om na te gaan of er nog meer ener- gie valt te besparen, wil Wildschut nog vervolgonderzoek gaan doen, waarvoor inmiddels een project- voorstel klaar is. “Met spectraal- fotografie willen we nagaan om te bepalen wanneer een tulp nu pre- cies in de fase komt van het kiepen. Met die kennis hopen we nog beter inzicht te krijgen in het kiepen. Dat kan helpen om nog nauwkeuriger het moment te bepalen waarop je moet ingrijpen om kiepen te voorko- men. En misschien hoef je dus niet in te grijpen, waardoor je de RV in de kas niet hoeft aan te passen.”

Een van de lastigste fenomenen in de tulpenbroeierij is het kiepen. Om die reden houden broeiers de RV het hele broeiproces laag. Niet nodig, zo blijkt uit onderzoek van Jeroen Wildschut naar energiebesparing in de meerlagenteelt van tulp. Vijftig procent energiebesparing is mogelijk.

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

rij in de kas vijftig procent te bespa- ren op energie. KIEPMOMENT “We wilden kijken of er nog eens vijftig procent viel te besparen. Dat kon eigenlijk alleen maar door de verdamping van water te beperken. Daar gaat de meeste energie in zit- ten. Dat kan door de ventilatie terug te schroeven”, aldus Wildschut. Het is gebruikelijk om in de broei- erij permanent te ventileren, om daarmee de kans op de gevreesde kiepers tot een minimum te beper- ken. Samen met collega-onderzoe- kers Martin van Dam en Henk Gude ging Wildschut na wanneer de kans op het kiepen nu precies het grootst

Aan welke knoppen kun je nog draaien als het gaat om energie- besparing in de broeierij? Met die vraag is onderzoeker Jeroen Wild- schut van WUR al sinds 2004 bezig, toen de meerlagenteelt zijn opmars begon. Door in meer lagen te gaan broeien, kon er al flink worden bespaard, omdat er per vierkan- te meter veel meer opbrengst aan bloemen was, die met dezelfde hoeveelheid energie gebroeid kon- den worden. Alleen de afvoer van de warmte van de lampen was nog een punt van zorg. Met de komst van led-verlichting was ook dat pro- bleem opgelost. Het lukte met door LNV gefinancierd onderzoek om ten opzichte van de enkellaagse broeie-

50

22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs