Greenity 67

‘Hulpvraag door coronacrisis komt pas achteraf ’

Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) ziet tijdens de huidige coronacrisis een lichte toename van het aantal hulpvragen, zo’n 10 procent. Of die daadwerkelijk corona-gerelateerd zijn, kan voorzitter Piet Boer niet zeggen. “Van andere crises weten we dat een ondernemer pas na afloop van zo’n moeilijke periode aan de bel trekt. Vaak is een crisis de druppel die de emmer doet overlopen.”

Piet Boer VOORZITTER ZORG OM BOER EN TUINDER

Melkveehouder Piet Boer (60) heeft samen met zijn vrouw en zoon een melkveebedrijf met 175 melkkoeien in Biddinghuizen. Hij is vanaf zijn schooltijd actief in bestuurlijke functies, waarvan de laatste dertig jaar in verschillende posities binnen de zuivel. Boer was van 2011 tot 2016 voorzitter van zuivelcoöperatie Friesland- Campina. Sinds het voorjaar van 2018 is hij voorzitter van ZOB. Daarnaast bekleedt Boer de functie van heemraad bij Waterschap Zuiderzeeland.

Tekst: Annemarie Gerbrandy | Fotografie: René Faas

Wat voor signalen krijgt ZOB vanuit het land? “Het is bijna nooit zo dat mensen voor één specifiek pro- bleem contact opnemen met ZOB. Als een boer of tuinder echt in de knoop zit en de stap neemt om te bellen, gaat het vaak om een optelsom van problemen. Agrarische onderne- mers zorgen er eerst voor dat ze zich door zo’n crisis heen slaan, pas als die achter de rug is, komen de telefoontjes. We verwachten aan het einde van de coronacrisis een flinke toename van het aantal hulpvragen.” Wat is het beeld van de geestelijke, persoonlijke of financi- ële problemen bij agrariërs? “Onze ZOB-vrijwilligers zien verschillende oorzaken van pro- blemen, zoals financieel-economische, familie-gerelateerde en psychische oorzaken. Vaak gaat het echter om een combinatie van factoren. Ook al is één probleem duidelijk het grootst, er spelen meestal meer oorzaken. Als mensen bellen, dan kun- nen ze nooit direct het echte probleem benoemen, daarvoor moet je eerst met hen in gesprek. Stel: iemand kan zijn reke- ningen niet betalen. Heel vaak zit daar een ander probleem achter. Zeker in de land- en tuinbouw, waar zaken als bedrijf, gezin, familie en gezondheid door elkaar heen lopen.” Kunt u daar voorbeelden van geven? “We zien bijvoorbeeld problemen ontstaan in situaties waarin een opvolger zonder gezin samen met zijn ouders een bedrijf runt. Als de ouders uit het bedrijf wegvallen, kan de ondernemer in een isolement raken. Er is niemand meer om mee te praten, niemand die meestuurt op het bedrijf. Het kan lastiger worden om de onderneming goed op de rit

22 mei 2020 “Zoals ik al zei, verwachten we de piek pas na de coronacrisis. Onze zorg is dat we niet weten hoe lang die crisis gaat duren, dat is op dit moment niet te overzien. Zeker is wel dat corona een grote impact op de land- en tuinbouw gaat hebben. We zien nu al (grote) financiële problemen in de bloembollen- teelt, sierteelt en akkerbouw, in andere sectoren volgen die mogelijk later in het jaar. Bovendien is het leven van een agra- Wat zijn de verschillen in hulpvraag tussen de sectoren? Zorgt de coronacrisis voor een piek? te houden en dat kan weer invloed hebben op de zin in het leven. Communicatie op familiebedrijven is niet altijd opti- maal, over gevoelens wordt vaak te weinig gesproken.” “Een ander voorbeeld is bedrijfsovername. De opvolger groeit naar dat proces toe, maar hoe zit dat met de overige familieleden? Opeens blijkt dat ouders een ander beeld van het doorontwikkelen van een bedrijf hebben dan de opvol- ger. En hoe zit het de (financiële) verwachtingen van broers en zussen? Dat wordt in veel gevallen niet voldoende doorge- sproken. Voorheen hadden we hiervoor de sociaal-economi- sche voorlichters, die bij bedrijfsovername de financieel-eco- nomische zaken doorberekenden, maar ook voorlichting gaven over de sociale kant.” “ZOB ziet een groeiende vraag om bij dit soort gesprekken te faciliteren. Dat is een positieve ontwikkeling, waarbij wij de bedrijfsopvolger en de andere gezinsleden graag onder- steunen. Wij horen bij een hulpvraag nog te vaak dat er in de fase van bedrijfsovername het een en ander op het gebied van communicatie is misgegaan, waarvoor later de tol moet worden betaald. Dan is de schade vele malen groter.”

7

22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs