Greenity 67

C O L UMN

Zwarte zwaan

Robert Heemskerk Natural Bulbs robert@naturalbulbs.nl

Als ondernemer hebt u een visie. U stelt zich doelen en bedenkt een aanpak. U gaat lekker aan de slag. Dan komt het resultaat. Dat is een objectief meetbaar gege- ven. Het verschil met uw ambitie is ook objectief meet- baar. Wat nu als dit aanmerkelijk is? De kans is groot dat de eerste reactie niet die van de objectiviteit is, maar die van de emotie. U verkeert in een juichstemming of zit in zak en as. Groot is het risico om in de emotie de verkeerde conclusies te trekken. Zo zou u zomaar kunnen denken dat u bij een goed resultaat goed bezig bent, of bij een slecht resultaat denkt u wellicht, wat heb ik verkeerd gedaan? Of bij een slecht resultaat wijt u dit aan externe factoren en zoekt niet verder naar beïnvloedbare oorzaken. Daarom is het raadzaam het bedrijfsproces te beschrijven in SMART-doelen: speci- fiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Daarmee evalueert u uw proces onafhankelijk van het resultaat. En een marktgerichte ondernemer heeft ook een meetbaar proces voor de relatie met zijn (eind)af- nemers. In de economische wetenschap wordt een onverwachte gebeurtenis wel met ‘zwarte zwaan’ aangeduid. Zo’n zwarte zwaan, bijvoorbeeld het coronavirus, veroor- zaakt onvoorstelbare reacties. Dan is het ook handig een SMART-analyse te doen. Want het resultaat is bij u of uw collega in deze situatie of véél slechter dan nor- maal, of véél beter, maar in ieder geval compleet niet zoals verwacht. Online bedrijven zoals het onze gingen en gaan nog als een speer. Verleidelijk om te juichen, maar volledig ongepast, omdat dit effect 1) van tijdelijke aard is en 2) niet herhaalbaar. En bedrijven die door de lockdown juist veel omzet missen, hebben een andere emotie te verwerken. Hoe overleven wij, hoe brengen wij de kasstroom weer naar een neutraal tot positief niveau en hoe behouden we werkgelegenheid? Een evaluatie van het proces kan ook leiden tot dit soort vragen naar de toekomst: in welke mate heb ik mijn on- derneming klaargestoomd om een zeer grote tegenval- ler te incasseren? Tot welke alternatieve afzetkanalen hebben wij toegang en welk proces hanteren wij daar- bij? Ook ik stel mezelf deze vragen, juist nu het door toeval zo goed gaat. Wie weet ben ik bij de volgende zwarte zwaan aan de beurt…

22 mei 2020

22 mei 2020

22 mei 2020

9

22 mei 2020

Made with FlippingBook - Online catalogs