Nykøbing F. - Lazaret på Hasselø 1945

9.August 1945.

Det erklæres herved, at underskrevne Luftværnschef er lndforstaaøt med, at der fra tysk Lazaret i Vordingborg, der rømmes den lo.ds. for Afrejse til Tyskland, sendes Tæpper, Lagner, Lægeinstruæenter o,l. til et paa Hasselø oprettet Lazaret for skarede tyske Flygtninge for Lolland- Falster. Effekterne afhentes D.D. ved Marfikab fra det tyske Lazaret paa Hnsselø.

Made with FlippingBook - Online magazine maker