חוברת פעילות של בני-ברוך, קבלה לעם

יסוד

"קבלה לעם" שואבת את השראתה מאחד מענקי הרוח .)1955-1884( של העם היהודי, הרב יהודה אשלג הרב אשלג, גדול חכמי הקבלה של המאה העשרים, ידוע בכינויו "בעל הסולם" על שם פירוש "הסולם" שכתב לספר הזוהר. הרב אשלג חי ופעל בתקופה סוערת לעם ישראל - שיבת העם מארצות הגולה לארץ ישראל. הרב אשלג סבר שמשימתנו העיקרית היא להפוך רבבות אנשים שהגיעו ממקומות שונים, בעלי מנהגים שונים ושפות שונות לאומה אחת המושתתת על אהבה וכבוד הדדי. לשם כך, הוא פישט והנגיש את ערכי החכמה העתיקה של הקבלה, והקדיש את חייו לאיחוד העם. בשורת מאמרים וכתבים שפרסם בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים, הסביר הרב אשלג כי התקווה היחידה של העם היא להכניס בכל אחד מאיתנו את רגש האהבה - הן בין פרט לפרט והן בין הפרט אל הכלל. "עבודה זאת קודמת לכל אחרת, כי מלבד שהיא היסוד - היא נותנת גם את שיעור הקומה וההצלחה לכל מיני , אמר. פעולות שאנו רוצים לעשות" אמת "חכמת האמת, בדומה לחכמות החיצוניות, צריכה להימסר דור דור, וכל דור מוסיף איזה חוליה על קודמיו, ובזה הולכת החכמה ומתפתחת. ויחד עם זה נעשית מוכשרת להתפשטות רחבה יותר בין ההמון". הרב יהודה אשלג - "בעל הסולם" הגיע אל הרב"ש מדען צעיר ומבטיח, 1979 בשנת שנים היה לייטמן תלמידו 12 מיכאל לייטמן. במשך המסור, עוזרו האישי ונאמן ביתו של הרב"ש. את שלושת ספריו הראשונים כתב לייטמן בעידוד מורו, ובהוראתו יצא להרצאותיו הראשונות בפני הקהל הרחב. לאחר , הגיעו אל לייטמן עוד 1991 פטירתו של הרב"ש בשנת ועוד אנשים אשר ביקשו לשאוב ממנו את הידע שספג ממורו הרוחני. בסלון ביתו בבני ברק נפתחה קבוצת י ברוך". ֵ לומדים אשר נקראה על שם מורו, "בנ התלמידים שהיו ברובם חילונים, התאימו את עצמם לאורח החיים המקובל בבני ברק ועסקו בעיקר בלימוד

מעגלי שיח לאיחוד העם

באותם שנים, נפגש הרב אשלג עם ראשי הישוב המתהווה בארץ ישראל, בהם דוד בן גוריון, זלמן שזר ומשה שרת, כדי לשתף אותם בתובנותיו, ולייעץ להם כיצד ליצור חברת מופת שתהיה אור לאומות העולם כולו, ותוכל להנהיג את העולם החדש. הוא ראה בחזונו עולם אמת, המחובר באהבת הבריות כדברי ספר . "על אהבה עומד הכול" הזוהר לאחר פטירתו המשיך את מפעל חייו בנו הבכור, הרב ברוך שלום אשלג (הרב"ש), שהוציא לאור את יצירותיו והמשיך לפתח את שיטת החיבור בין אנשים. עצמי של הקבלה. בהדרגה, הם החלו לצאת לשדרות העם ולהביא את החכמה לציבור הרחב. המהפכה המשמעותית התחוללה עם שידור השיעורים באמצעות האינטרנט ותרגומם לשפות נוספות. הקבוצה הקטנה הפכה לתנועה בינלאומית רחבה, בה לומדים אנשים מכל גוני הקשת החברתית והתרבותית בארץ ובעולם: חילונים, דתיים, חרדים, יהודים ושאינם יהודים, מהארץ ומחו"ל. כולם מתחברים זה לזה באהבת אחים, מתעלים על "אין כפייה הבדלי דת, אורח חיים, לאום, גזע ומין. הוא הכלל הגדול שמנחה את כולם, כל אחד ברוחניות" חי את חייו כפי שהוא מוצא לנכון ומכבד את האחרים. עם השנים, החליטו תלמידיו של לייטמן לכנות אותו בתואר "רב", מתוך כבוד והערכה להוראתו את חכמת הקבלה ולמסירותו לחינוך האדם. הרב לייטמן אינו רב מוסמך על ידי מוסד רבני ואינו משמש בתפקידים רבניים-הלכתיים.

Made with FlippingBook - Online catalogs