חוברת פעילות של בני-ברוך, קבלה לעם

מופת "אהבה פירושה שתתייחס לאחר כמו לעצמך, כאשר הרצונות שלו ידועים ומורגשים לך כמו הרצונות שלך, ואתה עושה הכול כדי למלא אותם". הרב ד"ר מיכאל לייטמן "הטובים" מבית "קבלה לעם" הוא מיזם חברתי שמטרתו היא הטמעת ערך ההתנדבות והדוגמה האישית כאחד מעמודי התווך של הערבות ההדדית. במסגרת זו אנו מפעילים מערך של מוקדים התנדבותיים ושורת פעילויות וולונטריות למען החברה

במשטרה, סיוע להורים שכולים, הפעלות חווייתיות למבוגרים במרכזי ויצ"ו ונעמ"ת, סיוע לקהילות העדה האתיופית, הפעלות חברתיות במרכז דוד ילין ועוד. " - גיוס הציבור הישראלי למטרות הטובים להסברה " הסברה בינלאומית, הפחתת העוינות לישראל בקרב ערוצי התקשורת הבינלאומיים והעלאת האהדה לישראל בקרב דעת הקהל העולמית. "אם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות והעולם עמנו ייבנה על ידי אהבת חינם". הראי"ה קוק

והקהילה ברחבי הארץ. פעילויות עיקריות

" - עם פרוץ גל הטרור האחרון הטובים בגני הילדים " , הורים שילדיהם שהו בגנים ללא 2015 באוקטובר שומר, הקימו מוקד ארצי שריכז פניות של גנים שזקוקים לשומרים ושל מתנדבים המעוניינים לשמור. פעילויות התנדבותיות נוספות שאנו מובילים הן עזרה לקשישים, סיוע לניצולי שואה, התנדבות אזרחים

"הטובים" מתגייסים לשמירה על גני הילדים

Made with FlippingBook - Online catalogs