Skelstedet 6, Trørød, Vedbæk

INDLEDNING Dette notat er udarbejdet med henblik på at præsentere investeringsejendommen beliggende i Trørød erhvervsområde på adressen Skelstedet 6, Trørød, 2650 Vedbæk til salg. Ejendommen er opført i 1961 og væsentligt ombygget i 1989. Det matrikulære areal udgør 1.431 m 2 , hvoraf bygningsarealet udgør ca. 370 m 2 fordelt med 204 m 2 til lager og 145 m 2 til kontorbygning. Ejendommen sælges fri for lejere. GENEREL BESKRIVELSE Rudersdal Kommune er en grøn bykommune med højtuddannet arbejdskraft og attraktive erhvervsområder. Mange af kommunens virksomheder er kendetegnet ved at være baseret på et højt vidensniveau og Rudersdal har fokus på erhvervsudvikling med bl.a. høje ambitioner for bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Rudersdal er en attraktiv erhvervskommune med en grøn profil, der driver erhvervsindsatsen i en tæt og løbende dialog med virksomhederne. Nærværende ejendom er beliggende i et mindre erhvervsområde i Trørød ved Skelstedet og Stubbeled og ved Frydenlundsvej tæt på motorvej og offentlig transport. Området er primært udlagt til beboelse, men erhvervsområdet, hvor Skelstedet er beliggende, har eksisteret igennem mange årtier. Erhvervsområdet må anvendes til ikke-generende håndværk, lettere industri samt kontorvirksomhed og lager i tilknytning til den enkelte virksomhed.

BELIGGENHED

Made with FlippingBook Digital Publishing Software