Skelstedet 6, Trørød, Vedbæk

A1: 582,56m³ A2: 117,97m³ B1: 133,85m³ B2: 386,27m³ B3: 12.21m³ B4: 64,59m³ Samlet Rumfang = 1297,45m³

→ 0,91m³ pr m² grundareal

ISS_K01_F1_H1_EX

Skelstedet 6, Trørød by, Gl. Holte 2950 Vedbæk Rumfangsberegning

Dansk Energi- og Byggerådgivning ApS

Etage.: Stade: Vidensområde:

Godkend: Udført: Dato: Sagsnr.:

DE1943

04.10.2019

Lyngbyvej 11 2100 København Ø

T. 29609368 CVR 38580361 M: roz@debr.dk

Fremtidig

6de

Matr. nr.:

RIM

Fase / Format / Mål:

A3 / 1:100

Made with FlippingBook Digital Publishing Software