Skelstedet 6, Trørød, Vedbæk

Adresse

Skelstedet 6, Trørød, 2950 Vedbæk Trørød By, Gl. Holte, 6de (Byzone)

Matrikel nr. Kommune

Rudersdal

PRISFORLANGENDE Prisforlangende er kr. 7,0 mio. kontant. Ejendommen ligger i et selskab, SKELSTEDET 6 ApS , der er ejet af CPH Holding Group ApS . Selskabet kan eventuelt handles. BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN Ejendommen er opført i 1961 og væsentligt ombygget i 1989. Det matrikulære areal udgør 1.431 m 2 , hvoraf bygningsarealet udgør ca. 370 m 2 fordelt med 204 m 2 til lagerbygning og 145 m 2 til kontorbygning.

Loftshøjde i lagerrum er ca. 2,40 meter. Adgang til lager via bred elektrisk rulleport på 2,17 m bred åbning. Kontor indeholder tre lukkede kontorer samt et stort kontor / fællesrum i kombination med stort køkken. Derudover er der bad og toilet. Bygning 1 og 2 er forbundet via en stor flot indkomsthall. Der er gode parkeringsforhold på terræn.

Made with FlippingBook Digital Publishing Software