Skelstedet 6, Trørød, Vedbæk

OFFENTLIG VURDERING PR. OKTOBER 2020

Ejendomsværdi heraf grundværdi Ejd. værdi påklaget

2.650.000 kr. 679.700 kr.

Nej

Grundskyld Dækningsafgift

15.585 kr. 19.203 kr.

Ejd. er ikke under omvurd.

Nej

AREAL

Matrikulært areal

1.431 m 2

heraf vej

0 m 2

Bebygget areal

370 m 2

Bygning 1: Lager og kontor

204 m 2 25 m 2 145 m 2 21 m 2 370 m 2

Bygning 3: Garage (medregnes ikke i det totale areal)

Bygning 4: kontor

Hall

Samlet areal

Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af nærværende notat. Der er uoverensstemmelse mellem BBR-ejermeddelelse og aktuelle udlejningsarealer. Køber er gjort bekendt med, at der kan forekomme forskelle mellem de oplyste og de faktiske arealoplysninger. Afvigelser, der eventuelt måtte blive konstateret ved en senere opmåling af Ejendommen berettiger hverken Køber eller Sælger til at kræve handlens vilkår, herunder købesummen, reguleret.

Made with FlippingBook Digital Publishing Software