Skelstedet 6, Trørød, Vedbæk

PLANFORHOLD Ejendommen er underlagt lokalplan nr. 101 for Trørød erhvervsområde. Området er opdelt i delområderne A og B, hvor nærværende ejendom er placeret i planområde A, der forbeholdes til håndværk og lettere industri m.v. Ifølge lokalplan 101 er bebyggelsesprocenten fastlagt til 40 for bebyggelse over terræn og bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en facadehøjde på maksimum 7 meter og en bygningshøjde på maksimum 10 meter. Der er derfor i følge sælger en beregnet teoretisk uudnyttet byggeret på ca. 200 m 2 . Køber opfordres dog med egen byggesagkyndig at undersøge byggemuligheder på grunden.

LEJEFORHOLD Ejendommen sælges fri for lejere.

Made with FlippingBook Digital Publishing Software