Skelstedet 6, Trørød, Vedbæk

ØVRIGE OPLYSNINGER SERVITUTTER/DEKLARATIONER Der henvises til uofficiel kopi af tingbogsattest. TEKNISK GENNEMGANG Der er ikke foretaget teknisk gennemgang af ejendommen og der foreligger ikke en tilstandsrapport. Køber opfordres til selv, med egen byggesagkyndig, at gennemgå ejendommen.

GÆLD UDENFOR KØBESUMMEN Ingen gæld udenfor købesummen. AFSKRIVNINGER

Ejendommen er afskrivningsberettiget. Køber opfordres til selv, med egen finansiel rådgiver, revisor eller andre, at beregne eventuel afskrivning og/eller andre skattemæssige forhold. OVERTAGELSE Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. MOMSREGULERINGSFORPLIGTIGELSE Ejendommen er momsregistreret. MELLEMSALG Ret til mellemsalg forbeholdes. TINGLYSNINGSAFGIFT Det forudsættes, at køber betaler tinglysningsafgiften samt stempelomkostninger ved udtagelse af skøde.

BESIGTIGELSE

Kristian Ø. Geisler Partner, Adm. direktør Ejendomsmægler & valuar, MDE / MRICS

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Made with FlippingBook Digital Publishing Software