Skelstedet 6, Trørød, Vedbæk

Investeringsejendom beliggende i Vedbæks erhvervsområde med nem adgang til Helsingør motorvej. Nyrenoveret kontor og lager ejendom, der sælges fri for lejere. Samlet areal udgør 370m m2.

SALGSNOTAT Skelstedet 6, Trørød, 2950 Vedbæk Sagsnr. 2210008

Investeringsejendom Nyrenoveret kontor og lager ejendom Sælges fri for lejere Samlet areal udgør 370 m2 Beliggende i Vedbæks erhvervsområde med nem adgang til Helsingør motorvej

PRISFORLANGENDE Kontant kr. 7,0 mio.

Side 1 af 24

INDLEDNING Dette notat er udarbejdet med henblik på at præsentere investeringsejendommen beliggende i Trørød erhvervsområde på adressen Skelstedet 6, Trørød, 2650 Vedbæk til salg. Ejendommen er opført i 1961 og væsentligt ombygget i 1989. Det matrikulære areal udgør 1.431 m 2 , hvoraf bygningsarealet udgør ca. 370 m 2 fordelt med 204 m 2 til lager og 145 m 2 til kontorbygning. Ejendommen sælges fri for lejere. GENEREL BESKRIVELSE Rudersdal Kommune er en grøn bykommune med højtuddannet arbejdskraft og attraktive erhvervsområder. Mange af kommunens virksomheder er kendetegnet ved at være baseret på et højt vidensniveau og Rudersdal har fokus på erhvervsudvikling med bl.a. høje ambitioner for bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Rudersdal er en attraktiv erhvervskommune med en grøn profil, der driver erhvervsindsatsen i en tæt og løbende dialog med virksomhederne. Nærværende ejendom er beliggende i et mindre erhvervsområde i Trørød ved Skelstedet og Stubbeled og ved Frydenlundsvej tæt på motorvej og offentlig transport. Området er primært udlagt til beboelse, men erhvervsområdet, hvor Skelstedet er beliggende, har eksisteret igennem mange årtier. Erhvervsområdet må anvendes til ikke-generende håndværk, lettere industri samt kontorvirksomhed og lager i tilknytning til den enkelte virksomhed.

BELIGGENHED

Adresse

Skelstedet 6, Trørød, 2950 Vedbæk Trørød By, Gl. Holte, 6de (Byzone)

Matrikel nr. Kommune

Rudersdal

PRISFORLANGENDE Prisforlangende er kr. 7,0 mio. kontant. Ejendommen ligger i et selskab, SKELSTEDET 6 ApS , der er ejet af CPH Holding Group ApS . Selskabet kan eventuelt handles. BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN Ejendommen er opført i 1961 og væsentligt ombygget i 1989. Det matrikulære areal udgør 1.431 m 2 , hvoraf bygningsarealet udgør ca. 370 m 2 fordelt med 204 m 2 til lagerbygning og 145 m 2 til kontorbygning.

Loftshøjde i lagerrum er ca. 2,40 meter. Adgang til lager via bred elektrisk rulleport på 2,17 m bred åbning. Kontor indeholder tre lukkede kontorer samt et stort kontor / fællesrum i kombination med stort køkken. Derudover er der bad og toilet. Bygning 1 og 2 er forbundet via en stor flot indkomsthall. Der er gode parkeringsforhold på terræn.

OFFENTLIG VURDERING PR. OKTOBER 2020

Ejendomsværdi heraf grundværdi Ejd. værdi påklaget

2.650.000 kr. 679.700 kr.

Nej

Grundskyld Dækningsafgift

15.585 kr. 19.203 kr.

Ejd. er ikke under omvurd.

Nej

AREAL

Matrikulært areal

1.431 m 2

heraf vej

0 m 2

Bebygget areal

370 m 2

Bygning 1: Lager og kontor

204 m 2 25 m 2 145 m 2 21 m 2 370 m 2

Bygning 3: Garage (medregnes ikke i det totale areal)

Bygning 4: kontor

Hall

Samlet areal

Der er ikke foretaget særskilt opmåling af ejendommen i forbindelse med udarbejdelse af nærværende notat. Der er uoverensstemmelse mellem BBR-ejermeddelelse og aktuelle udlejningsarealer. Køber er gjort bekendt med, at der kan forekomme forskelle mellem de oplyste og de faktiske arealoplysninger. Afvigelser, der eventuelt måtte blive konstateret ved en senere opmåling af Ejendommen berettiger hverken Køber eller Sælger til at kræve handlens vilkår, herunder købesummen, reguleret.

PLANFORHOLD Ejendommen er underlagt lokalplan nr. 101 for Trørød erhvervsområde. Området er opdelt i delområderne A og B, hvor nærværende ejendom er placeret i planområde A, der forbeholdes til håndværk og lettere industri m.v. Ifølge lokalplan 101 er bebyggelsesprocenten fastlagt til 40 for bebyggelse over terræn og bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en facadehøjde på maksimum 7 meter og en bygningshøjde på maksimum 10 meter. Der er derfor i følge sælger en beregnet teoretisk uudnyttet byggeret på ca. 200 m 2 . Køber opfordres dog med egen byggesagkyndig at undersøge byggemuligheder på grunden.

LEJEFORHOLD Ejendommen sælges fri for lejere.

DRIFTSBUDGET FOR 2022 (ANSLÅET)

Årlige udgifter, anslået

Enhed

Areal

Brutto 15.586 19.203 9.250 18.500 37.000 10.000

Grundskyld Dækningsafgift

Forsikring

25 kr. pr. m 2 50 kr. pr. m 2 100 kr. pr. m 2

370 m 2 370 m 2 370 m 2

Vicevært + renholdelse Udvendig vedligeholdelse

Administration

Note: alle oplysninger ifølge ejer Årlige udgifter i alt (anslået)

109.539

PRISFORLANGENDE

Købesum Tinglysning

7.000.000 kr.

43.770 kr. 20.000 kr. 63.770 kr.

Juridisk bistand (ansl.)

Købers ansl. handelsomkostninger -refusion af kontant depositum

63.770 kr.

0 kr.

Kontant kapitalbehov (anslået)

7.063.770 kr.

ØVRIGE OPLYSNINGER SERVITUTTER/DEKLARATIONER Der henvises til uofficiel kopi af tingbogsattest. TEKNISK GENNEMGANG Der er ikke foretaget teknisk gennemgang af ejendommen og der foreligger ikke en tilstandsrapport. Køber opfordres til selv, med egen byggesagkyndig, at gennemgå ejendommen.

GÆLD UDENFOR KØBESUMMEN Ingen gæld udenfor købesummen. AFSKRIVNINGER

Ejendommen er afskrivningsberettiget. Køber opfordres til selv, med egen finansiel rådgiver, revisor eller andre, at beregne eventuel afskrivning og/eller andre skattemæssige forhold. OVERTAGELSE Ejendommen kan overtages efter nærmere aftale. MOMSREGULERINGSFORPLIGTIGELSE Ejendommen er momsregistreret. MELLEMSALG Ret til mellemsalg forbeholdes. TINGLYSNINGSAFGIFT Det forudsættes, at køber betaler tinglysningsafgiften samt stempelomkostninger ved udtagelse af skøde.

BESIGTIGELSE

Kristian Ø. Geisler Partner, Adm. direktør Ejendomsmægler & valuar, MDE / MRICS

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

SKELSTEDET 6 2950 VEDBÆK

Side 8 af 24

A1: 582,56m³ A2: 117,97m³ B1: 133,85m³ B2: 386,27m³ B3: 12.21m³ B4: 64,59m³ Samlet Rumfang = 1297,45m³

→ 0,91m³ pr m² grundareal

ISS_K01_F1_H1_EX

Skelstedet 6, Trørød by, Gl. Holte 2950 Vedbæk Rumfangsberegning

Dansk Energi- og Byggerådgivning ApS

Etage.: Stade: Vidensområde:

Godkend: Udført: Dato: Sagsnr.:

DE1943

04.10.2019

Lyngbyvej 11 2100 København Ø

T. 29609368 CVR 38580361 M: roz@debr.dk

Fremtidig

6de

Matr. nr.:

RIM

Fase / Format / Mål:

A3 / 1:100

BESIGTIGELSE Kristian Ø. Geisler Partner, CEO Erhvervsmægler, ejendomsmægler & valuar, MDE / MRICS

M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til interesserede købere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at købe eller sælge, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og NORVIK opfordrer interesserede købere til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra nærværende skrivelse.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22-23 Page 24-25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29

norvik.dk

Made with FlippingBook Digital Publishing Software