ЗИМНА БРОШУРА '19

ФИТНЕС УРЕДИ И АКСЕСОАРИ

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

365 00 495 00 -26 %

115 00 165 00 -30 %

31 99 39 99 -20 %

Велоергометър JOY F5 • Mаховик:6кг • Магнитнанатоварваща системас8степени • КомпютърсголямLCD дисплейсвизуализиранена 5функции • Измерваненапулсачрез Handсензори • Макс.теглонатрениращия: 120кг

10 кг

Дъмбел 10 КГ • Натоварвамускулитенаръцете, гърбаигърдите • 1лостсгайки2.5кг

Специализиран уред TF-1106 • Сгъваем • Регулираненанаклонаивисочинатанаоблегалката • Възможностзатренировканабицепситрицепс • Размери: 142x39х102см • Макс.теглонатрениращия:100кг

КЪМ ПРОДУКТА

• 2дискаx1.25кг • 2дискаx2.5кг

LCD дисплей

120кг макс.тегло

6кг маховик

8

степени

1120 00 1490 00 -25 %

965 00 1075 00 -10 %

455 00 595 00 -24 %

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Велоергометър GX 4.4 PRO • Mаховик:9кг • Eлектрическа натоварващасистемас25степени • Компютърс5“ LCDдисплейи30тренировъчнипрограми • Ергономичнипедали ,поставказатаблет • Аудиосистема,вентилаторAutoBreeze • BLUETOOTHинтерфейсAPP IFIT,изискваабонамент,продава сеотделно • Макс.теглонатрениращия:125 кг

ВелоергометърMyBike • Mаховик:7кг • Магнитнанатоварващасистемас8степени • КомпютърсголямLCDдисплейс визуализиранена5функции • ИзмерваненапулсачрезHandсензори • Макс.теглонатрениращия:120кг

Велоергометър GIRO S 3 • Mаховик:8кг

• Eлектрическа натоварващасистемас15степени • КомпютърсLCDдисплейи10тренировъчнипрограми • BLUETOOTHинтерфейс APP(напр.KETTMaps) • Макс.теглонатрениращия:130кг

LCD дисплей

LCD дисплей

LCD дисплей

120кг макс.тегло

130кг макс.тегло

125кг макс.тегло

7кг маховик

8

8кг маховик

15

9кг маховик

25

степени

степени

степени

615 00 785 00 -22 %

1320 00 1460 00 -10 %

1299 00 1680 00 -23 %

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Кростренажор SE3i Мах • Mаховик:14кг • Магнитнанатоварващасистемаселектромотор • Компютърс5“LCDдисплейи32тренировъчнипрограми • BLUETOOTHинтерфейсAPP IFIT,изискваабонамент,продавасе отделно • Измерваненапулсачрезспециалнисензоринаръкохватките • Аудиосистема: iPodсъвместимоаудио • Макс.теглонатрениращия:125кг

Кростренажор RIVO 4 • Mаховик:14кг • Eлектрическа натоварващасистемас15степени • Компютърс LCDдисплейи10тренировъчнипрограми • BLUETOOTHинтерфейс APP(напр.KETTMaps) • Макс.теглонатрениращия:130кг

КростренажорMYCROSS • Mаховик:9кг • Магнитнанатоварващасистемас8степени • КомпютърсголямLCDдисплейсвизуализиранена5функции • ИзмерваненапулсачрезHandсензори • Макс.теглонатрениращия:120кг

LCD дисплей

LCD дисплей

LCD дисплей

120кг макс.тегло

130кг макс.тегло

125кг макс.тегло

9кг

8

14кг маховик

15

14кг маховик

22

маховик

степени

степени

степени

18 WWW.SPORTDEPOT.BG

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online