SPORT DEPOT BACK2SCHOOL

ПОДАРЪК ТЕТРАДКА КЪМВСЕКИ ДЕТСКИ ЕКИП *

*Офертатаевалиднадо изчерпваненаколичествата.

Цена: 88 .90 лв - XS-XL Детски спортен екипMARCUS/ DOLLY VII SUIT CUFF PL B/ G • 100%полиестер • Закопчаванесципивисокаяка

Детски обувки SET ACE XII JR/CL SL • Горначастоттекстилисинтетика • Вентилационниотвориизапо-добрадишаемостнакрака • Сластичнивръзкиивелкролента Цена: 62 .90 лв - размер: 36-39 Цена: 58 .90 лв - размер: 27-35

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

69 00 88 00

89 00 109 00

69 00 89 90

18 %

22 %

23 %

35 1/2 -40

35 1/2 -40

36 - 40

Детски обувки HOOPSMID 2.0 K • Горначастоттекстилисинтетика • Вентилационниотворивпреднатачаст • Шитаподметказаповечездравина

Детски обувки COURT BOROUGH LOW/MID SE/GS • Горнатачастоттекстилисинтетика • Шитаподметказапо-голямастабилност • Омекотяващамеждиннаподметка 29 00 49 90 42 %

29 00 45 00

36 %

22 литра

23 литра

Раница BP DAILY • Преденджобсцип • Размери:45x28.5x17см

Раница Y NK ELMNTL BKPK • Преденджобсцип • Несесеркъмраницата • Размери :46x30x20см

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

РАНИЦИ

54 90 69 99

22 %

22 литра

Раница ACADEMY BACKPACK B • Преден джоб с цип • Отделение за лаптоп • Подплатени регулируеми презрамки • Размери: 48 x 30 x 15 cм • 100%полиестер

КЪМ ПРОДУКТА

23 литра

21 литра

49 00

49 00

Раница LIN PER BP • Преденджобсцип • Подсиленодъно • Подплатени

Раница ACT CORE BKP • Страниченмрежестджоб забутилкавода • Подплатени регулируемипрезрамки • Размер:42х32х17см • 100%полиестер

регулируемипрезрамки • Размери:46x28x16cм • 100%полиестер

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

21 литра

21 литра

54 90

59 00

Раница NK ELMNTL • Двапредниджобасцип • Подплатенирегулируеми презрамки • Размери:45.5х28x16.5cм • 100%полиестер

Раница BP DAILY XL • Преденджобсцип • Двастраничниджоба • Размери:46х28х16см

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

21 литра

27 литра

65 00

59 00

Раница CLASSIC BPM3S • Преденджобсцип • Вътрешноотделениеза лаптоп • Подплатенирегулируеми презрамки • Подсиленодъно • Размери:46x28x16cм • 100%полиестер

Раница BP L GR NEOPARK • Преденджобсцип • Подплатенирегулируеми презрамки • Размери:45х35х17см

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

24 литра

20 литра

68 90

79 00 99 00

20 %

Раница GARDEN • Подплатеноотделение, подходящоза14“лаптоп • Джобсмекопокритиеза слънчевиочила

Раница BKPK CITY LAPTOP

• Двапредниджобасцип • Двеосновниотделенияс двупосоченцип • Подплатенирегулируеми презрамки • Размери:49х30х19см. • 100%полиестер

• Джоборганайзер • Преденджобсцип

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• Скритпреденджобсцип • Размер:44x30x17cм

2 WWW.SPORTDEPOT.BG

РАНИЦИ

49 00 79 00

38 %

26 литра

Раница OHANA • Основно отделение с цип • Преден джоб с цип • Джоб с мека подплата за слънчеви очила • Подплатени регулируеми презрамки • Размер: 43 x 33 x 15 см

КЪМ ПРОДУКТА

25 литра

22 литра

65 00 85 00

99 00

24 %

Раница CAMPUS • Подплатенджобзалаптоп • Подходящзаповечето14‘‘ лаптопи • Хладиленджоб • Джоборганайзер • Мекджобзаслънчевиочила • Размер:47x31x23см

Раница BYRON • Основноотделениесцип • Двапредниджобасцип

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• Джобсмекаподплатазаслънчевиочила • Подплатенирегулируемипрезрамкисмеш • Размер:44x30x19см

109 00

33 литра

Раница CAMPUS • Подплатенджобзалаптоп • Подходящзаповечето15‘‘ лаптопи • Хладиленджоб • Джоборганайзер • Мекджобзаслънчевиочила • Размер:51x33x23см

КЪМ ПРОДУКТА

17 литра

56 00

Детска раница 3D LADY BUG / SPIDERMAN • Състав:полиестер • Размери:41х31х13см • Преденджобсцип • Релефноизображение

КЪМ ПРОДУКТА

17 литра

56 00

Раница BACKPACK HIGH SCHOOL STARWARS/ BATMAN • Състав:полиестер • Размери:42х30х12см • Преденджобсцип • Релефноизображение

КЪМ ПРОДУКТА

WWW.SPORTDEPOT.BG

3

ОБУВКИ I ДЕЦА

69 90 79 90

13 %

59 90 69 90

14 %

35 1/2 -40

28-35

Детски обувки STAR RUNNER (PSV)/ (GS) • Горначастотмрежестаматерияза оптималнавентилация • Междиннаподметкаотпянапо цялатадължинанастъпалото, осигуряващалекотаимекота • Свръзкииливелкролентаза повечекомфорт

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

59 90 54 90

44 90

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Детски обувки PICO 4 (TDV)/ (PSV) • Горнатачастоткожаисинтетичнаматерия • Дълбокиflexканаливподметкатазапо-голяма свободанадвиженията • Велкрозакопчаване

Детски обувки • Горнатачастотсинтетичнакожа • Подсиленипръстисгуменматериал • 3велкроленти

*Доизчерпваненаколичествата.

59 90 79 00

89 90

32 %

Обувки JR VAPOR 12 CLUB GS TF • Горначастотсинтетичнакожа • Релефнаповърхностнагорнатачастзапо-добърконтрол • Подходящизаизкуственатрева

Детски обувки GO RUN 600- ROXLO/ FUN RUN/ ZEETON/ SPARKLE RUN • Горначастотмрежестаматерия • Конструкцияспо-малкошевовезапо-голямкомфорт • 5GEN ® (5thGeneration) technology -технологиявмеждиннатаподметка,която осигурявалекотаивъзвращаемостнаенергията

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

69 00 78 00

78 00 69 00

12 %

Детски обувки VS ADVANTAGE CLEAN K • Горначастотсинтетичнакожа • Мрежестаматериянаезика • Вентилационниотвори • Технологичнастелказадопълнителенкомфорт

Детски обувки VS SWITCH 2.0 CMF C/K • Горначастотсинтетичнакожа • Мрежестаподплатазаповечекомфорт • Велкрозакопчаване • Подсиленивобласттанапръститеипетата

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

69 99 79 99

88 00

Детски обувки Stepfleex 2 SL V Inf/PS • Горначастотсинтетичнакожа • Non-Marking -подметка,коятоне оставяследивърхунастилката • Свелкрозакопчаване

Детски обувки EXPLOSIVE IGNITE 2018 K • Горначастоттекстилсподсиленишевове

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• Сloudfoamмеждиннаподметказаповечемекотаикомфорт • Релефнагуменаподметка,осигуряващадобросцепление

4 WWW.SPORTDEPOT.BG

ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ I ДЕЦА

ПОДАРЪК ТЕТРАДКА КЪМВСЕКИДЕТСКИ ЕКИП *

*Офертатаевалиднадоизчерпваненаколичествата.

58 90 Детски спортен екип FULL ZIP SUIT • 100%памук • Закопчаване с цип

КЪМ ПРОДУКТА

46 90

68 00 78 00

13 %

Детски спортен екип YB TS KN PES CH • 100%полиестер • Закопчаванесципи високаяка • Двастраничниджоба

Детски суитшърт HOODED SWEATSHIRT • 100%памук • Скачулка

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

89 90

34 90

Детски спортен екип B NSW TRK SUIT PO • 100%полиестер • Закопчаванесципивисокаяка

Детско спортно долнище ELASTIC CUFF • 100%памук

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

22 00

89 00 108 00

18 %

Детски обувки • Горначастотпамук

Детски спортен екип LK HOJO TS • 70%памук,30%полиестер • Мекаиприятнанадопирматериястоплаподплата • Свободенсилует • Скачулка

КЪМ ПРОДУКТА

• Подсиленисгуменматериалнапръстите • Лекидетскиобувкисанимационнигерои • Велкролентиилиластик

КЪМ ПРОДУКТА

*Доизчерпваненаколичествата.

69 00

78 00

Детски обувки VL COURT 2.0 K • Горначастотсинтетичнакожа • Мекаикомфортнатекстилнаподплата • Вулканизиранагуменаподметка

Детски обувки HOOPS 2.0 CMF C • Горначастоттексилисинтетика • Вентилационниотвори • Сдвевелкроленти • Подсилениприпръститеипетата

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

WWW.SPORTDEPOT.BG

5

СПОРТНИ ОБУВКИ I МЪЖЕ

75 00 98 00

23 %

Обувки DURAMO LITE 2.0M • Горначастоттекстилисинтетика • ADIWEAR™ -издръжливкаучук,неоставящследи • Мрежестаматериязаотличнавентилация • EVAмеждиннаподметказаповечекомфорт

КЪМ ПРОДУКТА

59 90 68 90

78 00 88 90

13 %

12 %

Обувки LYTEMESH • Горначастотмрежестаматерия • Безшевнаконструкциязаоптималенкомфорт • Омекотяващамеждиннаподметка

ОбувкиMEGALIGHT ULTRA • Горначастоттекстилисинтетика • Подсилениприпръститеипетите • Подметка,осигуряващадобросцепление

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

95 00 118 00

89 00 118 00

19 %

25 %

Обувки GALAXY 4M • Горначастоттекстилисинтетика

Обувки YOURFLEX TRAIN 10MT • Горнатачастеизработенаотнеопренимрежестаматерия • MemoryTechстелка • IMEVAомекотяващамеждиннаподметка

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• МеждиннатаподметкаSUPERCLOUD™замекотаикомфорт • ADIWEAR™ -издръжлив,неоставящследипонастилкатакаучук • EVAстелказадопълнителенкомфорт

99 99

99 90

Обувки REVOLUTION 4 EU • Горначастотмрежестаматерия • Омекотяващамеждиннаподметка • Релефнаподметказадобросцепление

Обувки ESCAPER TECH • Горнатачастотсинтетичнакожа • Подсиленивобласттанапръстите • Здравагуменаподметка,осигуряваща добросцепление

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

6 WWW.SPORTDEPOT.BG

СПОРТНИ ОБУВКИ I МЪЖЕ

99 90 119 00

16 %

Обувки DOWNSHIFTER 8 • Горна част от мрежеста материя • Безшевна конструкция

КЪМ ПРОДУКТА

• Phylon междинна подметка за омекотяване • Flex канали в подметката за повече гъвкавост

68 00 88 90

99 90 119 99

24 %

17 %

Обувки FLEX ESSENTIAL SL • Горначастотсинтетичнакожа • Подсиленивобласттанапръститеипетата • Propelпянавмеждиннатаподметка,осигуряващамекотаи по-голямаподвижност • Здраварелефнаподметказаотличносцепление

Обувки SPEEDRIDE 600 IV • Горначастоттекстилисинтетика • Puntoflex -заправилносгъванеиразгъваненакрака • EVAмеждиннаподметка

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

99 90

Обувки T-LITE XI • Горначастотсинтетичнакожа • Вентилационниотвори • Лекиикомфортни • Phylonмеждиннаподметказаомекотяване

КЪМ ПРОДУКТА

118 00

Обувки PT PRIME RUNNER FC • Горначастоттекстил • Безшевнаплетенаконструкция • Лекамеждиннаподметкаот3Dпяна

КЪМ ПРОДУКТА

137 00

Обувки CLOUDFOAMRACER TR • Горначастоттекстил • Безшевнаконструкция • Сloudfoamмеждиннаподметка • Подсиленизонивподметката

КЪМ ПРОДУКТА

WWW.SPORTDEPOT.BG

7

ОБУВКИ ЗА СВОБОДНО ВРЕМЕ I МЪЖЕ

98 00

Обувки VS PACE • Горна част от синтетичнакожа • Вентилационни отвори за повече комфорт • Устойчива на износване подметка

КЪМ ПРОДУКТА

78 90

115 99

Обувки PAX 3 • Горначастотмрежестаматерия • Подсиленивобласттанапръститеипетата • Релефнаподметкасгъвкавиканалчета,осигуряващи отличносцепление

Обувки TURIN II • Горнатачастотсинтетичнакожа • EVAмеждиннаподметказаповечемекота • Релефнагуменаподметка,осигуряващадобросцепление

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

118 00

КЪМ ПРОДУКТА

Обувки DAILY 2.0 • Горначастотвелурисинтетика

• Мекамрежестаподплатазапо-добравентилация • OrthoLite®стелкаспяназаповечемекотаикомфорт

128 00

Обувки ROYAL GLIDE RPL • Горначастотестественакожа • OrthoLite ® -антибактериалнастелкасдвоенслой, подобряващациркулациятанавъздуха • EVAмеждиннаподметказаповечекомфорт

КЪМ ПРОДУКТА

129 00 149 00

13 %

Обувки ARROWZ SE • Горнатачастотлекаплетенаматериязапо-добрадишаемостиподкрепа • Системаотвръзки,коятодържистъпалотонамястоиосигурявастабилност

КЪМ ПРОДУКТА

8 WWW.SPORTDEPOT.BG

ОБУВКИ ЗА СВОБОДНО ВРЕМЕ I МЪЖЕ

127 00

Обувки VS HOOPSMID 2.0 • Горна част от текстил и синтетика • Вентилационни отвори в предната част • Шита подметка за повече здравина • Подсилени при пръстите и петата

КЪМ ПРОДУКТА

98 00

119 00

Обувки VS ADVANTAGE • Горначастотсинтетичнакожа • Вентилационниотворизаповечекомфорт • Мрежестаматериянаезика • Здраваподметка,осигуряващадобросцепление

Обувки EBERNON LOW • Горнатачаст отестественакожа • Шитаподметказаповечестабилност • Релефнагуменаподметка,осигуряващадобросцепление

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

108 00

99 00 118 00

16 %

Обувки V RACER 2.0 • Горначастоттекстилисинтетика • Подсилениприпръститеипетата • EVAмеждиннаподметказаповече комфорт

Обувки ADVANTAGE CLEAN VS • Горначастотсинтетичнакожа • Вентилационниотворизаоптималенкомфорт • Мрежестаматериянаезика • Здраваизносоустойчиваподметка

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

157 00

139 00

ОбувкиMD RUNNER 2 ENGMESH • Горначастотмрежестаматерия • Безшевнаконструкция

Обувки ROYAL TECHQUE T LX • Горначастоттекстилисинтетика • Вентилационниотворивпреднатачаст • Шитаподметказаповечездравина • Подсилениприпръститеипетата

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• Phylonмеждиннаподметказаомекотяване • Релефнаподметказапо-добросцепление

WWW.SPORTDEPOT.BG

9

ОБЛЕКЛО I МЪЖЕ

78 90

КЪМ ПРОДУКТА

Спортен екип FULL ZIP SUIT • 100%памук

109 99

108 00

Спортен екпип TECHSTRIPE TRICO • 100%полиестер • Закопчаванесципивисокаяка • Свободенсилует

Суитшърт ESS BASE FZ SLB • 77%памук,23%полиестер • Регулируемакачулка • Двапредниджоба

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

129 00 147 00

98 00

12 %

Спортен екип PES TEAM TS • Закопчаванесципивисокаяка • Свободенсилует

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Спортно долнище ESS T COFT CUFF • 70%памук,30%полиестер • Двастраничниджоба

119 00

139 00

Спортен екипMNK DRY ACDMY TR • 100%полиестер • Закопчаванесцип • Dri-Fit -високотехнологична полиестернатъкансмикрофибърни влакна,отвеждащавлагатаоттялото

Спортен екипMNSWPK BASIC • 100%полиестер • Свободенсилует • Закопчаванесципивисокаяка

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

S-XXL

10 WWW.SPORTDEPOT.BG

ОБЛЕКЛО I МЪЖЕ

139 00

58 90

Суитшърт MNSWHBR HOODIE FLC • 100%памук • Закопчаванесцип

КЪМ ПРОДУКТА

119 00

Спортен екип TRACK SUIT • 100%полиестер • Закопчаване с цип • Висока яка

КЪМ ПРОДУКТА

Спортно долнище MNSWHBR JGGR • 100%памук

КЪМ ПРОДУКТА

139 00 157 00

11 %

Спортен екип PES FT HOODY TS • 100%полиестер • Регулируемакачулка • Двапредниджоба

КЪМ ПРОДУКТА

147 00

Спортен екипMTS PESMARKER • 100%полиестер • Закопчаванесципивисокаяка • Двастраничниджоба

КЪМ ПРОДУКТА

11 WWW.SPORTDEPOT.BG

ОБУВКИ ЗА СПОРТ I ЖЕНИ

59 90 68 90

13 %

Обувки LYTEMESH • Горна част от мрежеста материя • Безшевна конструкция за оптимален комфорт • Омекотяваща междинна подметка

КЪМ ПРОДУКТА

75 00 98 00

68 00 88 90

23 %

24 %

Обувки SPEEDRIDE 600 IVW • Горначастоттекстилисинтетика • Puntoflex -заправилносгъванеиразгъваненакрака • Мрежестаматериязапо-добравентилация • EVAмеждиннаподметка

Обувки DURAMO LITE 2.0W • Горначастоттекстилисинтетика • ADIWEAR™ -издръжлив,неоставящследипонастилкатакаучук • EVAмеждиннаподметказаповечемекота

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

89 00 118 00

95 00 118 00

25 %

19 %

Обувки GALAXY 4W • Горначастоттекстилисинтетика

Обувки YOURFLEX TRAINETTE 10MT • Горначастоттекстилисинтетика • Неопреновазадначастзаповечекомфортилекотанадвиженията • IMEVAомекотяващамеждиннаподметка

• МеждиннатаподметкаSUPERCLOUD™замекотаикомфорт • ADIWEAR™ -издръжлив,неоставящследипонастилкатакаучук • EVAстелказадопълнителенкомфорт

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

99 90

99 90 119 00

16 %

ОбувкиWMNS DOWNSHIFTER 8 • Горначастотмрежестаматерия • Безшевнаконструкция

ОбувкиWMNS REVOLUTION 4 EU • Горначастотмрежестаматерия • Омекотяващамеждиннаподметка • Релефнаподметказадобросцепление

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• Phylonмеждиннаподметказаомекотяване • Flexканаливподметкатазаповечегъвкавост

12 WWW.SPORTDEPOT.BG

ОБУВКИ ЗА СВОБОДНО ВРЕМЕ И ОБЛЕКЛО I ЖЕНИ

98 00

78 00 88 90

12 %

ОбувкиMEGALIGHT ULTRAW • Горначастоттекстилисинтетика • Подсилениприпръститеипетите • Подметка,осигуряващадобро сцепление

Обувки VS ADVANTAGEW • Горначастотсинтетичнакожа • Вентилационниотворизаповечекомфорт • Мрежестаматериянаезика • Здраваподметка,осигуряващадобросцепление

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

109 00

118 00

109 99 139 99

21 %

Обувки VL COURT 2.0W • Горначастотсинтетичнакожа • Мекаикомфортнатекстилнаподплата • OrthoLite®стелкаспяназамекотаикомфорт • Вулканизиранагуменаподметка

ОбувкиWMNS COURT ROYALE • Горначастоткожаисинтетика • Шитаподметказапо-голямастабилност • Релефнаподметка,осигуряващадобросцепление

Обувки VIKKY PLATFORMRIB • Горначастотвелур • Шитаподметказапо-голямастабилност

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

69 90

97 90

139 00 157 00

11 %

Спортно долнищеWNSW PANT FT • 71%памук,29%полиестер • Двапредниджоба

Спортен екип FULL ZIP SUIT • 100%полистер • Вталенсилует

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

99 90

109 99

Суитшърт WNSW HOODIE FZ FT • 80%памук,20% полиестер • Закопчаванесцип • Регулируемакачулка

Спортен екип CLASSIC TRICOT SU • 100%полиестер • Закопчаванесцип • Двастраничниджоба

Спортен екипWTS NEWCOMARK • 79%памук,21%полиестер • Закопчаванесципирегулируемакачулка

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

13 WWW.SPORTDEPOT.BG

СПОРТНИ АКСЕСОАРИ

КЪМ ПРОДУКТА

59 50 85 00

63 00 79 00

49 00 69 00

30 %

20 %

29 %

КЪМ ПРОДУКТА

Ролкови кънки SUNNY • Обувка от синтетичен материал • Големина на колелцата: 54 х 32 мм • Лагери: ABEC-5 • Макс. натоварване: 80 кг

Тротинетка FUNWHEEL MINI • Подходящазадецаот3до5години • Материал:Алуминий • Регулираневисочинанакормилотоот55до70см

Скейтборд INSTINCT • 5-пластовокленоводърво,снехлъзгащопокритие • Полиуретановиколелцасразмери:Ф50x30мм • Размеринадъската:78.8x20.3см • Лагери: ABEC1 • Макс.Натоварване:100кг

КЪМ ПРОДУКТА

• Размери:61х26х69см • Макс.натоварване:30кг

38 00 48 00

189 00 222 00

18 90

21 %

15 %

Масажен уред FOAMROLLER • Подходящзапилатес,йога,тренировки забалансизавъзстановяване • Състав:EVAматериал

Тротинетка ZERO 8 • Подходящазадеца над5г.ивъзрастни • Алуминиеварамкасмеханизъмзабързосгъване • Регулируемависочинанакормилото • Макс.натоварване:100кг • Сачменлагермонтиранна8“колела

Тенис комплект APPELGREN 300 • Включва:2бр.хилкии3бр.топчета

• Скорост:50 • Въртене:50 • Контрол:90

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• Диаметър:14см • Дължина:33см

25 00 36 00

39 90 49 90

26 90 34 90

31 %

23 %

20 %

Постелка за йога • Материал:ТРЕ(Thermo plasticelastomer) • Нехлъзгаща, водонеабсорбираща • Двуслойна -двуцветна • Размер:173х60х0.6см

Гимнастическа топка • Подобряваравновесиетои координацията • Коригиранеправилната стойканатялото • Тонизираиразтягамускулите • Диаметър:75см

Постелка за аеробика • Материал:NBR(nitrilebutadiene rubber) • Нехлъзгаща,водонеабсорбираща • Размер:183х58х1.5см

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

49 00

34 90

39 00

255 00 326 00

22 %

Футболна топка NK PITCH TRAIN • Машинношита • Състав:65%гума,15%полиуретан, 13%полиестер7%EVA • Размер:5

Футболна топка FINALE18 CAP • Машинношита

Футболна топка MESSI • Машинношита

• 100%TPU • Размер:5

• 100%TPU • Размер:5

КЪМ ПРОДУКТА

409 00 455 00

10 %

Игрална маса 14 в 1 • Игри:джаги,билярд, въздушенхокей,тенис намаса,шах,табла, морскишах,черенджак ,карти,змияистълбица, хвърляненаподкови идискове,зарчета, микадо,лотобинго • Размеринамасата:1220 х605х800мм • Тегло:30.5кг

Тенис маса AXOS INDOOR 1 • Плотсдебелина19мм • Комплектсмрежа • Сгъваема • Опциязасамостоятелнатренировкачрезсгъванесамона еднатаполовинаотмасата • Размеривразгънатоположение:274х152.5х76см • Заключващмеханизъм

КЪМ ПРОДУКТА

14 WWW.SPORTDEPOT.BG

ФИТНЕС УРЕДИ

325 00 525 00

544 00 725 00

38 %

25 %

44 99 55 99

20 %

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

15 кг

Велоергометър CHAMP • Маховик:6кг

Велоергометър GIRO S1 • Маховик:6кг • Магнитнанатоварващасистемас8степенинанатоварване • Тренировъченкомпютърсъс7функции • Измерваненапулсачрезспециалнисензоринаръкохватките • Макс.теглонатрениращия:130кг

• Магнитнанатоварващасистемас8степенинанатоварване • КомпютърсголямLCDдисплейспоказатели:време,изминато разстояние,скорост,калории,пулс,сканиране • Измерваненапулсачрезспециалнисензоринаръкохватките • Макс.теглонатрениращия:120кг

Дъмбел 15 кг • Натоварва мускулите на ръцете, гърба и гърдите • 1 лост с гайки 2.5 кг

• 2 диска х 1.25 кг • 4 диска х 2.5 кг

LCD дисплей

LCD дисплей

120кг макс.тегло

маховик 6кг

степени 8

130кг макс.тегло

маховик 6кг

степени 8

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

819 00 1090 00

765 00 1140 00

25 %

33 %

Кростренажор CROSS P • Mаховик:14кг • Магнитнанатоварващасистемаи електромоторс16степени • КомпютърсголямLCDдисплейи12 тренировъчнипрограми • Захранванечрезадаптер • Измерваненапулсачрезспециални сензоринаръкохватките • Макс.теглонатрениращия:130кг

Бягаща пътека VELOCE 6 • Мотор:1.75HP • Максималнаскорост:1 -14км/ч • Компютърс5“LCDдисплей • Bluetooth,MP3,тонколони,входза слушалки,APPсистема

• Ръчнорегулираненанаклона в3степени • Ефективнабягащаповърхност:124х42см • Макс.теглонатрениращия:120кг

бягаща повърхност 124x42

LCD дисплей

130кг макс.тегло

маховик 14кг

степени 16

LCD дисплей

120кг макс.тегло

мотор 1.75hp

програми 12

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

1220 00 1635 00

1090 00 1560 00

25 %

30 %

Комбиниран уред MULTY-GYM • Вграденитежести:80кг.

Бягаща пътека CORSO 4 • Мотор:2.0HP • Електорннасистeмазаконтрол наскоростта1 -18км/ч • КомпютърсголямLCDдисплей • 12тренировъчнипрограми • MP3,тонколони,входзаслушалки,bluetooth,APPсистема

• Подходящзатренировканавсичкиосновни мускулнигрупи(гръб,гърди,ръце,крака) 26видаупражнения • Горенидоленскрипец • Приспособлениезатренировканазаднатачастна бедратаигърдите -Butterfly • Макс.теглонатрениращия:130кг

• Автоматичнорегулираненанаклона0-15% • Ефективнабягащаповърхност:132х42.5см • Макс.теглонатрениращия:120кг

бягаща повърхност 132x42.5

80кг вградени тежести

LCD дисплей

120кг макс.тегло

мотор 2.0hp

програми 12

130кг макс.тегло

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

1349 00 1930 00 Бягаща пътека YY-S900STFT • Мотор:2.5HP • Максималнаскорост:1 -16.8 км/ч

1320 00 1880 00 Бягаща пътека CORSO 6 • Мотор:3.0HP

30 %

30 %

• Ел.систeмазаконтролнаскоростта1-18км/ч • Компютърс7"LCDдисплейсъссинясветлина. • ВходзаMP3,USB;Bluetooth,APPсистема • 12тренировъчнипрограми • Aвтоматиченнаклон1-15% • Ефективнабягащаповърхност:130х48см • Мак.теглонатрениращия:130кг

• Компютър7.5"TFT дисплей1024x600пиксела, • Android4.4.4операционнасистема,WIRELESS, Bluetooth,WFфункция • 24тренировъчнипрограми • Автоматичнорегулираненанаклона0-15% • Ефективнабягащаповърхност:125х45см • Макс.теглонатрениращия:130кг

бягаща повърхност 130x48

бягаща повърхност 125x45

LCD дисплей

LCD дисплей

130кг макс.тегло

130кг макс.тегло

мотор 3.0hp

програми 12

мотор 2.5hp

програми 24

Всичкифитнес уреди в SPORT DEPOT са с 2 години гаранция. Възможност за удължена гаранция 3 години. 5 години гаранция на рамата. Всичкифитнес уреди са с възможност за 30 дневен тест период и изплащане без оскъпяване.

30 т

Н

Н

15 WWW.SPORTDEPOT.BG

РАНИЦИ И СПОРТНИ ЕКИПИ I ДЕЦА

Оригинални лицензирани продукти ДИСНИ на испанската марка CERDA

8 литра

29 00

Детска раница 3D за момичета и момчета • Размери:31х25х10см • Релефноизображение • Основноотделениесцип • Състав:60%полиестер,40%EVA

КЪМ ПРОДУКТА

10 литра

24 литра

39 00

48 00

• Раница BACKPACK SCHOOL SEQUINS • Фигурасдвулицевипайети

Детска раница SOY LUNA • Размери:34х28х10см • Релефноизображение

• Размери:30х40х20см • Релефноизображение • Двастраничниджобасмрежа • Състав:полиестер

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

• Преденджобсцип • Състав:полиестер

46 90

46 90

Детски спортен екип TRACKSUIT • 100%полиестер • Закопчаванесцип • Високаяка

Детски спортен екип FULL ZIP SUIT • 100%полиестер • Закопчаванесцип • Високаяка

КЪМ ПРОДУКТА

КЪМ ПРОДУКТА

Магазини:

• СтараЗагора|бул.„НиколаПетков“№52,ParkMall • Ловеч|ул.„Tърговска“№45,CityCentrеLovech • Габрово|ул.“ВасилАприлов”№40,MallGabrovo • Русе|бул.„Липник”121Д,MallRousse • Дупница|ул.„Св.ИванРилски“22 • Благоевград|ул.ТодорАлександров”2,ет.2,LargoMall • Сливен|ул.“МишоТодоров”иул.“ЙорданКювлиев” • Хасково|ул.“ОтецПаисий”№23

• София,Младост|БизнеспаркСофия,сградаСпортДепо/ЗадТехнополис/ • София,BulgariaMall|бул.“България“69,етаж2 • София,Люлин|бул.„ДжавахарлалНеру”6,LyulinCityCenter/надHappy/

• София,ParadiseCenter|бул.„Чернивръх”100,етаж -1 • София,ParkCenterSofia|бул.„Арсеналски”2,етаж1 • София,SerdikaCenter|бул.“Ситняково”48,ниво -1 • Пловдив|бул.„Менделеев“№2Б,RetailParkPlovdiv • Пловдив|MallMarkovoTepe,бул.„Руски”№54 • Варна|Търговскицентър„ЯнПалах“/доХЕИВарна/ • Бургас|бул.“Транспортна”№31,MallBurgasPlaza • ВеликоТърново|ул.„Оборище”18,CentralMall • Плевен|Площад„Свобода“25,CentralMallPleven

member of SPORT 2000

• Банско|ул.„НайденГеров”17 Курортен магазин:

Н

2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ НА ВСИЧКИСТОКИ

*ВсичкипосочениценисасвключенДДС.Възможнисапечатнигрешки.SPORTDEPOTсизапазваправотодапроменяцените. Предложениятасавалиднидопосочениясрокилидоизчерпваненаколичествата. www.sportdepot.bg | www.facebook.com/SportDepot.bg

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16

www.sportdepot.bg

Made with FlippingBook - Online magazine maker