Profo-nytt 3/2018

PROFO-NYTT 3 / 2018

Pengene fra årets aksjon vil gå til mer forskning knyttet til prosta- takreft. Det er videre et mål for PROFO og Kreftforeningen å gjøre Blå sløyfe til en sterk og gjenkjenn- bar merkevare som fester seg i bevisstheten til folk flest. No- vember er aksjonsmåneden også i 2018. Flere sponsorer Blå sløyfe 2018 bygger på erfa- ringene vi fikk i fjor og mange av tiltakene er videreutviklet si- den sist. Pressetiltak, kjøpt an- nonseplass i spesielt nettmedier, åpne folkemøter og samarbeid med firmaer som støtter aksjo- nen både gjennom salg og infor- masjon til kunder. En gledelig utvikling er at vi har fått med flere sponsorer enn i 2017. Flere store, kjente norske selskaper er med oss, uten at vi i skrivende stund kan legge frem en full- stendig liste. PROFO vil frem til aksjonsstart tidlig i november gå ut med mer detaljert informa- sjon om materiell, folkemøter,

Disse salgsartiklene vil finnes: • Sløyfepin - pins kan selges på foreningens stands og selges ellers hos store sponsorfirmaer (butikker) og i Kreftforenin- gens nettbutikk. Det er bestilt 100 000 stk pins. Disse blir ca. 15% større enn i 2017 • Kopper med blå sløyfe • Blå Hoptimist med blå sløyfe Hvor vil aksjonsproduktene bli solgt: • Nettbutikk , kreftforeningen.no • PROFO sine lokalforeninger • Kreftforeningens distrikts- kontorer (Tromsø, Trond- heim, Bergen, Stavanger, Kris- tiansand, Tønsberg, Hamar, Oslo) • Kreftforeningens Vitensenter , Kongens gate 6, Oslo om samarbeidspartnerne våre og annet gjennom nettstedet vårt og på annen måte.

Merk også nettadressen: www.blåsløyfe.no

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online