Profo-nytt 3/2018

B I DRAGSYTERE i denne utgaven

PROFO-NYTT 3/2018

Styreleder Hans-Fredrik Donjem Design/layout Orgservice / Tomy Hoang Forsidefoto May-Britt Tessem  NTNU / Geir Mogen Prostatakreftforeningen Org.nr: 987 509 791 Gavekonto 5081 08 74268 Prostatakreftforeningen  post@prostatakreft.no  www.prostatakreft.no (PROFO) er en pasientforening for personer som er eller har vært rammet av prostatakreft.  Thomles gate 4 0270 Oslo  22 53 55 35

Hans-Fredrik Donjem Hovedstyreleder, Prostatakreftforeningen

Daniel Ask Nestleder, Prostatakreftforeningen

Jan Egil Aase Sekretariatet, Prostatakreftforeningen

Tor Otto Fougner Hedmark og Oppland, Prostatakreftforeningen

Stoff og tips Vi tar gjerne imot stoff og tips fra medlemmene og andre lesere. For henvendelser send en e-post til post@prostatakreft.no. Innsendte bidrag kan bli redigert og forkortet. Siste frist på stoff til neste blad: 1. november 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online