Skattebogen for Næstved Købstad 1933-1934

Sandholmsvej.

Grimsirupvej.

16 Niels Ejler Nielsen, Arbmd. Caroline L. Jørgensen, Aldrtn. 18 Hans Peter Hansen, Arbmd. Ryttervej. 2 Hans Peter C. Iversen, Papirarb. 12 V. C. L. Iversen, Gartnermedhj. 50 Verner H. C. Iversen, Medhj. 21 4 Jens Peter Holm, Papirarb. 66 6 Hans Rs. J. Rasmussen, Murersv. 6 Ane Lauritzen, Aldersrentenyder 2 Robert Chr. Andersen, Handelsmd. 6 8 Hans Fr. Petersen, Papirarb. 70 Ane M. K. Jørgensen, Invalidertn. 6 10 iSofus Dusinius Larsen, Murerarb. 6 12 Niels Peter Sørensen, Papirarb. 31 14 Ole Nielsen, Papirarb. 25 Grimstrup Mark. iSigvald L. P. Larsen, Landmd. 514 Hans Walther Larsen, Medhj. 37 Astrid A. Sørensen, Husass. 25 Jens Rasmussen, Gaardejer 163 Else Gudrun Rasmussen, Husass. 6 Kristian Ch. Rasmussen, Medhj. 21 Chr. Ludv. Petersen, Gdr. 18 Axel Chr. Andersen, Mejeriejer 21 Hans Fr. Wilh. Smidt, Landarb. 27 Olivarius Andr. Smidt, Fisker 25 Ejner Sigurd Smidt, Sømand 25 Svend Aage Smidt, Landarb. 21 „Aalestoksgaarden“. Anders Chr. Nielsen, Gaardejer 40 Knud Peter Nielsen, Landmand 12 Knud Jørg. Andersen, Aldrtn. 2 Valborg Sofie Hansen, Medhj. 10 Hans Peter H. Hansen, Medhj. 18 Jens Holger Jensen, Arbmd. 6 Magle Mølle. Just Høeg, iDriftsbestyrer 2400 Helga M. Christiansen, Husass. 50 Rigmor Margr. Jacobsen, Husass. 10 Peder Magnus Monrad, Papirm. 868 Erna Elisabeth Nielsen, Husass. 18 O. T. Emil Olsen, Maskinmester 590 44 75 2

32 Henrik V. Stenberg, Fabriksarb. 47 34 Hans P. Hansen, Papirarb. 91 Karen M. Hansen, Husassist. 10 36 Hans Chr. Nielsen, Husejer 6 Ejner Fr. Rasmussen, Tømrersv. 6 40 Jens Peter Andersen, Tømrerm. 309 42 Rasmus Mortensen, Aldersrenten. 6 53 Jens Peter Jochumsen, Former 6 Anna B. K. Pedersen, Aldersr. 2 Jens K. N. Henriksen, Tømrersv. 6 55-57 Thorolf Andersen, Smedem. 11 Henry M. T. Christensen, Smedel. 6 Niels Marinus Jensen, Former 90 Carl J. iSørensen, Arbmd. 6 61 Johannes Ring, Papirarb. 18 Albert Christensen, Arbmd. 6 63 Hans C. Petersen, Mælkehdl. 50 Kaj M. Andersen, Arbmd. 6 65 Niels P. H. Petersen, Uddeler 36 65a Carl Jensen, Papirarbejder 75 Inger Johanne Jensen, Husass. 6 Julie Zajac, Husbestyrerinde 6 67 Rigmor Skov, Lærerinde 221 67a Jørgen J. Otbo, Arkitekt 432 69 Aage Evald Jensen, Hønseriejer 21 Sandholmsvej. 1 Hans Fr. Jørgensen, Aldersr. 6 Peter Chr. H. Jørgensen, Bogh. 169 2 Anna Sofie Jensen, Enke 2 3 Laur. K. Kristensen, Papirarb. 84 Mourits Ommundsen, Arbmd. 15 4 Lars Chr. Mørkeberg, Papirarb. 66 5 Th. K. O. Christensen, Papirarb. 90 6 Jens P. Jørgensen, Papirarb. 81 Ernst Jørgensen, Bud 6 7 Chr. Nielsen, Papirarb. 41 8 Carl Chr. P .Jensen, Papirarb. 65 Erna Ebba M. Jensen, Elev 6 Gerda Edle Jensen, Elev 6 9 Chr. Oluf Larsen, Papirarb. 30 10 Johs. Martin Hansen, Papirarb. 56 11—13 A. Fr. Petersen, Lervarefabr. 40 Ejner Lindb. Petersen, Malersv. 0 12' Niels Ludv. Hansen, Landarb. 6 C. A. J. Hansen,Aldrtn., fh. Arbm. 2 Christine Pedersen, Arbejderske 6 Knud H. V. Pedersen, Papirarb. 231 14 Marius Thomsen, Papirarb. 42

Made with FlippingBook - Online magazine maker