Samenvattend verslag Eddy VDW.

Samenvattend verslag, oorspronkelijk gericht aan :

Eddy VDW.

Waar hij relaxed van wordt!

 Het geeft hem een kick door hem meteen te kunnen laten gelden bij toevallige nieuwe kennismakingen,  Vastberaden “zijn geluk” te vinden bedenkt hij dag in dag uit nieuwe strategieën.

Waar hij veel belang aan hecht!

 Hij laat zich meteen gelden en mensen weten aanstonds dat er met hem niet te sollen valt.

 Onbewust oordeelt hij kritisch over de kleine tikjes van een ander.

 Hij gaat altijd maar op zoek naar geborgenheid.

Het voordeel is dat hij enorm flexibel is

 Het enige probleem waar hij MOET leren mee leven is : dat hij eeuwig op de achtergrond blijft.  Als men zijn grenzen overschrijdt staat iedereen versteld van de enorme boosheid die hij tentoonspreidt.  Hij laat zich meteen gelden en mensen weten aanstonds dat er met hem niet te sollen valt.

 Onbewust oordeelt hij kritisch over de kleine tikjes van een ander.

goldencircle.be

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online