Testdocument SKAL Varuvo

Certificaatnr: 1023530

KRACHTENS ARTIKEL 29, LID 1 VAN VERORDENING (EG) NR. 834/2007 VAN DE RAAD AAN DE MARKTDEELNEMER TE VERSTREKKEN BEWIJSSTUKKEN.

BIO CERTIFICAAT

Varuvo B.V. De marktdeelnemer:

Varuvo B.V. \\ Hesselinks Es 11, 7271 LB BORCULO, Nederland Skalnummer 101846 \\ Certificaatnummer 1023530 \\ NL-BIO-01

Dit certificaat is afgegeven op basis van artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) nr 834/2007 en Verordening (EG) nr 889/2008 voor

G Groot- en detailhandel

1.

46 Groothandel

De marktdeelnemer onderwerpt zich aan de controles en voldoet aan de in deze verordeningen vastgestelde voorschriften. Hiermee wordt bedoeld dat de genoemde producten en / of voortbrengingsprocessen voldoen aan de eisen voor de biologische productiemethode.

Dit certificaat geldt, zolang de vastgelegde omstandigheden gelijk blijven, van 31 mei 2017 tot 31 december 2018 zoals is gedefinieerd in de bijlage.

M. van Brakel, directeur Zwolle, 31 mei 2017

laatste controledatum: 15 mei 2017

Postbus 384 8000 AJ Zwolle

T 038 426 81 81 F 038 426 81 82

info@skal.nl www.skal.nl

NL-BIO-01

Made with FlippingBook Annual report